Доктрина Дмитра Донцова та її вплив на націоналістичний рух 1920-1940-х років

Show simple item record

dc.contributor.author Зайцев, Олександр
dc.date.accessioned 2016-06-09T15:22:21Z
dc.date.available 2016-06-09T15:22:21Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Зайцев О. Доктрина Дмитра Донцова та її вплив на націоналістичний рух 1920-1940-х років/ Олександр Зайцев // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. - Вип. 24: Український визвольний рух середини ХХ століття в контексті політичних ідей, подій та обставин. - Львів, 2013. - С. 17-35. uk
dc.identifier.uri http://er.ucu.edu.ua/handle/1/891
dc.description.abstract У статті розглянуто доктрину «чинного націоналізму» Дмитра Донцова та її вплив на український націоналістичний рух. Всупереч думці про внутрішню суперечливість і непослідовність ідеології Донцова, автор доводить, що в підставових тезах «чинний націоналізм» між 1923 і 1939 рр. (а в багатьох аспектах і до 1944 р.) становив досить цілісну систему, яка еволюціонувала в деталях, але залишалася незмінною в своїй основі. Концепт інтегрального націоналізму добре описує ідеологічний зміст вчення Донцова. Його ідеологія може слугувати парадигматичним зразком інтегрального націоналізму навіть більшою мірою, ніж доктрина французького рояліста Шарля Морраса, який впровадив цей термін. uk
dc.language.iso uk uk
dc.subject Дмитро Донцов uk
dc.subject «чинний націоналізм» uk
dc.subject інтегральний націоналізм uk
dc.subject «консервативна революція» uk
dc.title Доктрина Дмитра Донцова та її вплив на націоналістичний рух 1920-1940-х років uk
dc.type Article uk
dc.status Опублікований і розповсюджений раніше uk
dc.description.abstracten The article considers Dmytro Dontsov’s doctrine of ‘active nationalism’ and its influence on the Ukrainian nationalist movement. Contrary to the opinion about the internal contradiction and inconsistency of Dontsov’s ideology, the author argues that, between 1923 and 1939 (and in many respects until 1944), the ‘active nationalism’ in its basic theses presented a very comprehensive system evolving in details, but remaining unchanged at its core. The concept of integral nationalism properly describes the ideological content of Dontsov’s doctrine. His ideology can serve as a paradigmatic example of integral nationalism, even more than the doctrine of French royalist Charles Maurras, who coined the term. uk
dc.relation.source Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 24: Український визвольний рух середини ХХ століття в контексті політичних ідей, подій та обставин. Львів, 2013. С. 17-35. uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search


Browse

My Account