Національна ідентичність з функціоналістської перспективи: сутність та основні типи

Show simple item record

dc.contributor.author Sudyn, Danylo
dc.contributor.author Судин, Данило
dc.date.accessioned 2016-06-08T19:40:19Z
dc.date.available 2016-06-08T19:40:19Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Судин Д. Національна ідентичність з функціоналістської перспективи: сутність та основні типи / Данило Юрійович Судин // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. - № 993. Серія “Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи”. - Вип. 29. - Харків: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2012. - С. 12–16. uk
dc.identifier.uri http://er.ucu.edu.ua/handle/1/886
dc.description.abstract В статті розкрито зміст національної ідентичності з перспективи функціоналістського підходу в соціології. Зокрема, здійснено концептуалізацію поняття “ідентичність”, опираючись на теорію дії – з використанням п’яти модельних змінних, розроблених Т. Парсонсом, а також запропоновано типологію національних ідентичностей, яка опирається на принцип специфікації культурних зразків в соціальній системі. uk
dc.language.iso uk uk
dc.publisher Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна uk
dc.subject нація uk
dc.subject національна ідентичність uk
dc.subject структурний функціоналізм uk
dc.subject неофункціоналізм uk
dc.subject nation uk
dc.subject national identity en
dc.subject structural functionalism en
dc.subject neofunctionalism en
dc.title Національна ідентичність з функціоналістської перспективи: сутність та основні типи uk
dc.title.alternative National Identity from Functionalist Perspective: Its Nature and Main Types en
dc.type Article en
dc.status Опублікований і розповсюджений раніше uk
dc.subject.udc 316.258 + 316.356.4
dc.description.abstracten The article offers analysis of national identity nature from perspective of functionalist approach in sociology. Conceptualization of term “identity” is conducted, based on action theory in sociology – using five pattern variables, introduced by T. Parsons. Also typology of national identities is conducted, which is based on principle of specification of culture patterns in social system. en
dc.relation.source Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – № 993. Серія “Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи”. – Вип. 29. uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search


Browse

My Account