Світ політичних поглядів Антонія Ангеловича: Документи до вивчення феномену імперської ідентичности серед духовенства Галичини наприкінці XVIII – на початку ХІХ ст.

Show simple item record

dc.contributor.author Adadurov, Vadym
dc.contributor.author Ададуров, Вадим
dc.date.accessioned 2016-02-22T17:42:39Z
dc.date.available 2016-02-22T17:42:39Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Ададуров В. Світ політичних поглядів Антонія Ангеловича: Документи до вивчення феномену імперської ідентичности серед духовенства Галичини наприкінці XVIII – на початку ХІХ ст. / Вадим Ададуров // Наукові записки УКУ. - 2010. - Ч. 2. : Історія, вип. 1. - С. 299-336. uk
dc.identifier.uri http://er.ucu.edu.ua/handle/1/672
dc.description.abstract Мікросвіт політичних поглядів відомого єрарха Греко-Католицької Церкви Антонія Ангеловича досліджується через призму соціяльного процесу середнього масштабу, яким було залучення духовенства Галичини в політичну систему імперії Габсбургів, на тлі боротьби Австрійської корони з революцією у Франції та поширенням її ідей в Европі. У науковий обіг впроваджується низка документальних свідчень, які надають можливість типологізувати суспільно-політичні погляди Ангеловича як такі, що поєднали в собі два дискурсивних пласти - становий та імперський. У площині ідей ці погляди заперечували модерне розуміння нації та громадянського суспільства, а в площині політики складали шану традиційним цінностям монархічного легітимізму. uk
dc.language.iso uk uk
dc.subject політика uk
dc.subject суспільні стани uk
dc.subject духовенство uk
dc.subject дискурс uk
dc.subject ідентичність uk
dc.subject традиція uk
dc.subject революція uk
dc.subject Греко-Католицька Церква uk
dc.subject імперія Габсбурґів uk
dc.subject politics uk
dc.subject social status uk
dc.subject clergy uk
dc.subject discourse uk
dc.subject identity uk
dc.subject tradition uk
dc.subject revolution uk
dc.subject Greek Catholic Church uk
dc.subject Habsburg Empire uk
dc.title Світ політичних поглядів Антонія Ангеловича: Документи до вивчення феномену імперської ідентичности серед духовенства Галичини наприкінці XVIII – на початку ХІХ ст. uk
dc.title.alternative The Political Views of Antoniy Angelovych (Sources for Investigating the Phenomenon of Imperial Identity Amongst the Clergy of Galicia at the Turn of the 19 Century) uk
dc.type Article uk
dc.status Опублікований і розповсюджений раніше uk
dc.description.abstracten The political views of an important figure of the Greek Catholic Church Antoniy Angelovych are examined as a microcosm with reference to general process, i.e. the involvement of the Galician clergy in the Habsburg political system, taking into account the Austrian Empires reaction to the French Revolution and basic opposition to its ideals. Having examined a number of documentary sources, the author has been able to identify the social and political views of Angelovych as being an amalgam of two distinct elements - those relating to social status and those appertaining to a subject of the Habsburg Empire. His views were generally incompatible with modern notions of the nation-state and of civil society and reflected a penchant for traditionalism and monarchical legitimization. uk
dc.relation.source Наукові записки УКУ uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search


Browse

My Account