Українська діяспора – католицька і православна

Show simple item record

dc.contributor.author Гринчишин, Михайло
dc.contributor.author Dymyd, Mychajlo
dc.contributor.author Димид, Михайло
dc.date.accessioned 2016-02-08T17:02:06Z
dc.date.available 2016-02-08T17:02:06Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Гринчишин М. Українська діяспора – католицька і православна / Тарас Гринчишин, Михайло Димид // Наукові записки УКУ. - 2015. - Ч. 5 : Богослов’я, вип. 2. - C. 343-374. uk
dc.identifier.uri http://er.ucu.edu.ua/handle/1/555
dc.description.abstract Українці мають найбільшу у світі діяспору, а найбільше серед українців діяспори греко-католиків та православних. У статті представлено детальний огляд українських греко-католицьких та православних громад за кордоном, показано тенденції їх розвитку. Подано доволі повний перелік окремих Церков та їх основних структурних підрозділів – як українських, так і тих, що серед вірних мають значне число українців. Показано тенденції розвитку цих структур. Більшість українських греко-католиків у діяспорі належать до Української Греко-Католицької Церкви, хоч є й такі, що перебувають під опікою Римо-Католицької (Латинської) чи інших Східних Католицьких Церков. Натомість українські православні знаходяться у численних юрисдикціях, які назагал відповідають основним Православним Церквам в Україні. uk
dc.language.iso uk uk
dc.subject українська діяспора uk
dc.subject православні uk
dc.subject католики uk
dc.subject юрисдикція uk
dc.subject Церкви uk
dc.subject громади uk
dc.subject Ukrainian Diaspora uk
dc.subject Orthodox uk
dc.subject Catholics uk
dc.subject jurisdiction uk
dc.subject Churches uk
dc.subject communities uk
dc.title Українська діяспора – католицька і православна uk
dc.title.alternative The Ukrainian Diaspora – Orthodox and Catholic uk
dc.type Article uk
dc.status Опублікований і розповсюджений раніше uk
dc.description.abstracten The Ukrainians are the people with the largest Diaspora in the world; and the majority of them comprises the Greek-Catholic and the Orthodox. The article presents a detailed overview of the Ukrainian Greek-Catholic and Orthodox communities abroad and shows the main tendencies of their development. Authors provide a quite comprehensive overview of Churches and their main structures, both Ukrainian and those that include a considerable number of the Ukrainians. It clearly demonstrates certain tendencies in the development of their structures. Most Ukrainian Greek-Catholics in Diaspora belong to the Ukrainian Greek Catholic Church, though there are some that are under the jurisdiction of the Roman Catholic (Latin) and other Eastern Catholic Churches. Instead, the Ukrainian Orthodox believers are under numerous jurisdictions that generally correspond to the main Orthodox Churches in Ukraine itself. uk
dc.relation.source Наукові записки УКУ. - 2015. - Ч. 5 : Богослов’я, вип. 2. uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • 2015 (вип. 2) [31]
    Наукові записки УКУ. - 2015. - Ч. 5 : Богослов’я, вип. 2.

Show simple item record

Search


Browse

My Account