Про природу релігійного досвіду і пізнання: феноменологічне дослідження

Show simple item record

dc.contributor.author Dobko, Taras
dc.contributor.author Добко, Тарас
dc.date.accessioned 2015-10-02T15:21:14Z
dc.date.available 2015-10-02T15:21:14Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Добко Т. Про природу релігійного досвіду і пізнання: феноменологічне дослідження / Тарас Добко // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філософія. - 2012. - Вип. 11. - С. 417-432. uk
dc.identifier.uri http://er.ucu.edu.ua/handle/1/318
dc.description.abstract У статті здійснено феноменологічний аналіз релігійного досвіду у його огнітивному вимірі. Висвітлено способи даності релігійної предметності людській свідомості. Розглянуто особливості об’явлення, як характерного способу Богопізнання і даності релігійних об’єктів. Проведено розрізнення між природним і позитивним релігійним об’явленням. Розкрито основні відмінності між релігійним і метафізичним способами пізнавального відношення до сфери релігійних об’єктів. uk
dc.language.iso uk uk
dc.subject феноменологія uk
dc.subject релігія uk
dc.subject метафізика uk
dc.subject релігійний досвід uk
dc.subject пізнання uk
dc.subject об’явлення uk
dc.subject Бог uk
dc.subject особа uk
dc.subject символ uk
dc.subject знак uk
dc.subject Шелер uk
dc.subject Ґвардіні uk
dc.subject phenomenology uk
dc.subject religion uk
dc.subject metaphysics uk
dc.subject Religious experience uk
dc.subject knowledge uk
dc.subject revelation uk
dc.subject God uk
dc.subject person uk
dc.subject symbol uk
dc.subject sign uk
dc.subject Scheler uk
dc.subject Guardini uk
dc.title Про природу релігійного досвіду і пізнання: феноменологічне дослідження uk
dc.title.alternative On the Nature of Religious Experience and Religious Cognition: A Phenomenological Study uk
dc.type Article uk
dc.status Опублікований і розповсюджений раніше uk
dc.description.abstracten A phenomenological analysis of the religious experience in its cognitive dimension is offered. The ways of givenness of religious objectivity to human mind are analyzed. The peculiarities of revelation as a peculiar way of the givenness of God in the human person’s consciousness are explored. The distinction between the natural and positive religious revelation is made and clarified. The main differences between religious and metaphysical ways of cognitive relation to religious objects are disclosed. uk
dc.relation.source Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Філософія» uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search


Browse

My Account