Міжнародне співробітництво Конституційного Суду України в контексті реалізації європейського та євроатлантичного напрямів зовнішньої політики України

Show simple item record

dc.contributor.author Педан, Анастасія
dc.date.accessioned 2022-01-11T10:27:59Z
dc.date.available 2022-01-11T10:27:59Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Педан А.В. Міжнародне співробітництво Конституційного Суду України в контексті реалізації європейського та євроатлантичного напрямів зовнішньої політики України: Магістерська робота: (281 «Публічне управління та адміністрування»)/ А.В. Педан/ Український католицький університет. Кафедра державного управління; наук. кер: к.е.н., доц. Лапшина І.А. - Львів: УКУ, 2021. - 102 с. uk
dc.identifier.uri https://er.ucu.edu.ua/handle/1/2934
dc.description.abstract Магістерська дипломна робота присвячена дослідженню місця Конституційного Суду України в реалізації зовнішньополітичної концепції України за напрямом європейської та євроатлантичної інтеграції держави. У дослідженні береться до уваги теоретичне підґрунтя - роботи іноземних науковців та експертів щодо того, як органи судової влади можуть впливати на формування зовнішньої політики держави. Крім того, автор аналізує поточний стан міжнародного співробітництва, здійснюваного органом конституційної юрисдикції України, а також пропонує Стратегію міжнародного співробітництва Конституційного Суду України до 2025 року, що може потенційно вплинути на підвищення ефективності діяльності органу щодо реалізації євроатлантичного вектору зовнішньої політики України. uk
dc.language.iso uk uk
dc.subject міжнародне співробітництво uk
dc.subject зовнішньополітична концепція України uk
dc.subject євроатлантична інтеграція uk
dc.subject судова влада uk
dc.subject орган конституційної юрисдикції uk
dc.subject Конституційний Суд України uk
dc.subject стратегія uk
dc.subject international cooperation uk
dc.subject foreign policy concept of Ukraine uk
dc.subject Euro-Atlantic integration, judiciary uk
dc.subject body of constitutional jurisdiction uk
dc.subject Constitutional Court of Ukraine uk
dc.subject strategy uk
dc.title Міжнародне співробітництво Конституційного Суду України в контексті реалізації європейського та євроатлантичного напрямів зовнішньої політики України uk
dc.type Preprint uk
dc.status Публікується вперше uk
dc.description.abstracten Master's thesis is devoted to the study of the place of the Constitutional Court of Ukraine in the process of implementation of Ukraine's foreign policy concept of European and Euro-Atlantic integration of the state. The theoretical basis - the views of foreign researchers and experts on how the judiciary can influence the formation of foreign policy, is taken into account. The author also analyzes the current state of international cooperation carried out by the body of constitutional jurisdiction of Ukraine, as well as proposes the Strategy of International Cooperation of the Constitutional Court of Ukraine until 2025, which could potentially increase the body's efficiency in implementing the European and Euro-Atlantic foreign policy of Ukraine. uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search


Browse

My Account