Hieromnich Andrzej Abrahamowicz — Karaim-studyta w Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej, wujek dwóch partyzantów

Show simple item record

dc.contributor.author Moroz, Wołodymyr
dc.date.accessioned 2020-04-13T20:27:06Z
dc.date.available 2020-04-13T20:27:06Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://er.ucu.edu.ua/handle/1/2154
dc.description.abstract Artykuł jest próbą odtworzenia biografii Karaima galicyjskiego, mnicha z zakonu studytów Andrzeja (Zachariasza Simchy) Abrahamowicza (1885–1959). Autor bada przejście na chrześcijaństwo pięciu z sześciu członków karaimskiej rodziny Abrahamowiczów: ojca, dwóch synów i dwóch córek. Czterech z nich wstąpiło do​ klasztorów greckokatolickich. Andrzej Abrahamowicz ze swoich 74 lat życia 56 przeżył jako mnich. Otrzymawszy święcenia kapłańskie od metropolity Andrzeja Szeptyckiego, służył w Galicji, Bośni i na Łemkowszczyźnie. Mnich był więźniem w ukraińskim podobozie pracy „Jaworzno”. Prześladowano go, ponieważ siostra i dwóch innych krewnych brało udział w walce UPA przeciwko reżimowi ZSRR, ale nie poszedł na kompromis z totalitaryzmem. Podobnie siostra o. Abrahamowicza – zakonnica Zgromadzenia Sióstr Służebnic Niepokalanej Dziewicy Marii – Olga (Rebeka) Abrahamowicz. Życie Abrahamowiczów świadczy o ich głębokim zakorzenieniu w Cerkwi greckokatolickiej i ścisłym związku z tożsamością ukraińską. uk
dc.language.iso pl uk
dc.publisher Bitik. Karaimska Oficyna Wydawnicza uk
dc.subject Караїми, Студити, УГКЦ, комуністичні репресії uk
dc.title Hieromnich Andrzej Abrahamowicz — Karaim-studyta w Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej, wujek dwóch partyzantów uk
dc.type Article uk
dc.contributor.translator Seń, Katarzyna
dc.status Опублікований і розповсюджений раніше uk
dc.identifier.doi 10.33229/ak.2019.8.3
dc.description.abstracten This article endeavours to reconstruct the biography of a Karaim from Galicia called Andrzej (Zachariasz Simcha) Abrahamowicz (1885–1959) who was a monk of the Studite Brethren religious society. The author examines the transition to Christianity made by five of the six members of the Karaim Abrahamowicz family: the father, two sons and two daughters. Four of them joined Greek Catholic monasteries. Andrzej Abrahamowicz spent 56 of his 74 years living as a monk. After being ordained a priest by Metropolitan Andrzej Szeptycki, his calling took him to Galicia, Bosnia and the Lemko region. At one time he was a prisoner in the “Jaworzno” labor sub-camp. He was persecuted because his sister and two nephews were active members of the OUN armed resistance against the USSR. However, he refused to make any compromises with the totalitarian regime. Similarly, the sister of the father Abrahamowicz, Olga (Rebeka) Abrahamowicz was a nun from the Congregation of the Sister Servants of MorozMary Immaculate. The lives of the Abrahamowicz family illustrate the strong roots they established in the Greek Catholic Church and how strongly they identified with Ukrainian culture. uk
dc.relation.source Almanach Karaimski 8 (2019) 141–156 uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search


Browse

My Account