Унійні змагання у Мукачівській єпархії під впливом Київської митрополії часів Іпатія Потія та Йосифа Велямина Рутського

Show simple item record

dc.contributor.author Мороз, Володимир
dc.date.accessioned 2020-04-13T20:18:46Z
dc.date.available 2020-04-13T20:18:46Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://er.ucu.edu.ua/handle/1/2153
dc.description.abstract У статті досліджено значну роль Київської унійної митрополії на чолі з Іпатієм Потієм та Йосифом Велямином Рутським у процесах становлення унійної ідеї в Мукачівській єпархії першої половини XVII ст. Увагу сфокусовано на аналізі джерельної інформації про обізнаність мукачівських єпископів Сергія (1600 – бл. 1619), Петронія (1623–1627), Івана Григоровича (1627–1633) та Василія Тарасовича (1633–1651) з розвитком унійної справи в Київській митрополії. Зокрема, на основі джерел у розвідці вивчено повідомлення про свячення владики Сергія на Русі, яке міг здійснити сам митрополит Іпатій Потій. Дослідник веде мову про унійні ініціативи перемиського єпископа Атанасія Крупецького у Краснобрідському монастирі на запрошення графа Юрія ІІІ Друґета в період єпископського служіння Сергія, а також про відносини місії єзуїтів з цим же мукачівським ієрархом. Розглянуто твердження істориків Церкви про перебування владики Петронія на вигнанні у Київській митрополії та прийняття ним унії з римським Апостольським престолом. У розвідці експліковано документальні звістки про навчання владики Івана Григоровича у Володимирі-Волинському та Замості, витлумачено зміст і спрямування його подальших контактів із митрополитом Велямином Рутським. Окрему увагу присвячено питанню галицького походження і тісних зв’язків з Галичиною владики Василія Тарасовича, що першим з мукачівських єпископів публічно прийняв унію, а також встановленню причин його переслідування з боку володаря Мукачівської домінії – трансильванського князя протестанта Юрія ІІ Ракоці. До досліження описаних процесів і подій автор підходить з точки зору, що вони розгорталися в рамках доби Контрреформації (Католицької Реформації), за якої в Мукачівській єпархії в нових умовах зійшлися (контр)реформаційні зусилля реформатів-кальвіністів, Римської Церкви та Київської унійної митрополії – остання набула динамізму саме завдяки реформам Йосифа Велямина Рутського. uk
dc.language.iso uk uk
dc.publisher Ужгородський Національний Університет uk
dc.subject Василіянський Чин святого Йосафата, Іпатій Потій, Йосиф Велямин Рутський, Мукачівська єпархія uk
dc.title Унійні змагання у Мукачівській єпархії під впливом Київської митрополії часів Іпатія Потія та Йосифа Велямина Рутського uk
dc.type Article uk
dc.status Опублікований і розповсюджений раніше uk
dc.subject.udc 271.4 (477.87) (092) “XV–XVI”
dc.identifier.doi 10.24144/2523-4498.1(40).2019.170525
dc.description.abstracten The study describes a prominent role of the Kyivan Metropolitanate led by Hypatius Pociej (1599-1613) and Josyf Veliamyn Rutsky (1613-1637) for the development of the Church unity idea in the Eparchy of Mukachevo. The author focuses in analyzing information about Mukachevo bishops' Sergij (1600 – c. 1619), Petronij (1623-1627), Ivan Hryhorovych (1627-1633) and Vasyl Tarasovych (1633–1651) conversance with the progress of the Church union in the Kyivan Metropolitanate. The paper examines a message about bishop's Sergij consecration in Rus’, that was, possibly, accomplished by Metropolitan Hypatius Pociej. The research gives an account of unionistic initiatives of the bishop of Peremyshl Athamasij Krupetskyj (1610–1652) in the monastery of Krasnyj Brid, which endured under the protectorship of the count John III Drughet in times of bishop Sergij. The study interprets both contacts of the Jesuits mission with this bishop and an affirmation about bishop's Petronij acquaintance with results of the Union of Brest during his living out of the Eparchy of Mukachevo. The author takes attention to an admission that Petronij conversed to Catholicism while he was in the Kyivan Metropolitanate after banishing from Mukachevo by Romanian prince Michael the Brave. The investigation explains data about bishop's Ivan Hryhorovych education in the Kyivan Metropolitanate (in Volodymyr-Volynskyi and Zamosc) and clarifies his contacts with Kyivan Metropolitan Josyf Veliamyn Rutsky. There is regard to the Mukachevo bishop's Vasyl Tarasovych close relations with Galicia. He was the first local hierarch, which officially converted to Catholicism, and he actively engaged Galician clergy for the popularization of the Church unity idea in his Diocese. The research clarifies that mentioned position of the bishop caused persecutions by the Protestant Prince George II Rakoczi. Volodymyr Moroz accepts the considered processes were manifestations of the Counter-Reformation or Catholic Reformation, while in the Eparchy of Mukachevo were actual strong influences of Protestant communities, Latin Church, and Kyivan Metropolitanate. The Kyivan Church then was already strengthened owing to reforms of the Metropolitan Josyf Veliamyn Rutsky, who became very active in enhancement eastern Catholic identity in Transcarpathia. uk
dc.relation.source Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія 1 (2019) 78-87 uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search


Browse

My Account