Джерела до генеалогії княжого роду Санґушків у краківських архівних зібраннях

Show simple item record

dc.contributor.author Папа, Іванна
dc.date.accessioned 2020-02-20T13:20:25Z
dc.date.available 2020-02-20T13:20:25Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Папа І. Ю. Джерела до генеалогії княжого роду Санґушків у краківських архівних зібраннях // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – Вип. 48. / За ред. Р. Сіромського. – С. 61–76. uk
dc.identifier.uri http://er.ucu.edu.ua/handle/1/2028
dc.description.abstract Питання походження і ранньої генеалогії князівського роду Санґушків досі залишається відкритим. Але далеко не всі матеріали та документи, дотичні до цієї проблеми, впроваджені до наукового обігу. Більшість документів з родинного архіву зібрано в Кракові, зокрема матеріали, які висвітлюють спроби з’ясування генеалогії роду, що здійснювалися починаючи з ХVІ ст. з ініціативи його представників. Стаття присвячена аналізу цих матеріалів, виокремленню їхніх особливостей і з’ясуванню значення для розв’язання спірних питань походження роду. uk
dc.language.iso uk uk
dc.subject Ґедиміновичі, князі Санґушки, архів Санґушків, генеалогія uk
dc.title Джерела до генеалогії княжого роду Санґушків у краківських архівних зібраннях uk
dc.title.alternative Genealogy sources to history of the dux family Sanguszko in the Krakow archival collections uk
dc.type Article uk
dc.status Опублікований і розповсюджений раніше uk
dc.subject.udc 929.52Санґушки:930.25(438.31)
dc.description.abstracten The issue of origin and early genealogy of the dux family Sanguszko is still open to discussion. But not all the sources, related to this problem were published and introduced into scientific circulation. Most of the documents from the family archives are collected in Krakow. Among original documents there are many scholarly “attempts” to clarify this issue, which began to emerge since the sixteenth century at the initiative of the family members. This article is devoted to the analysis of these archival materials, allocation of their features and examination their value for the solution of many controversial questions in the above mentioned discussion on origin of the noble family. uk
dc.relation.source Вісник Львівського університету. Серія історична. uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search


Browse

My Account