Контроверсійна роль релігії в публічному просторі

Show simple item record

dc.contributor.author Martin, Bernice
dc.contributor.author Мартін, Берніс
dc.date.accessioned 2015-04-01T16:26:08Z
dc.date.available 2015-04-01T16:26:08Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Мартін Б. Контроверсійна роль релігії в публічному просторі / Берніс Мартін ; пер. з англ. Г. Пастушук // Наукові записки УКУ. - 2012. - Ч. 3 : Філософія, вип. 1. - C. 217-226. uk
dc.identifier.uri http://er.ucu.edu.ua/handle/1/150
dc.description.abstract Статтю присвячено проблемі відродження публічного релігійного дискурсу в контексті соціокультурних змін, яких західноевропейське суспільство зазнало наприкінці ХХ століття. Науковці на кшталт Юрґена Габермаса й Крейґа Келгуна, котрі ще пів століття тому захищали тезу про неминучість секуляризації і занепад публічної ролі релігії, змушені визнати, що їхні прогнози не лише не справдилися, а й прямо протилежні до сучасних світових тенденцій. Релігія набула глобального геополітичного значення. Утім, на неї не слід дивитися як на важку «неминучість», з якою доводиться мати справу в багатокультурному світі. Релігійні традиції можуть послужити для утвердження ціннісних орієнтирів, морального оновлення ліберальної демократії та створення того, що Чарльз Тейлор назвав «спільним простором ідентичности». uk
dc.language.iso uk uk
dc.subject secularization uk
dc.subject postsecularism uk
dc.subject religion uk
dc.subject public space uk
dc.subject shared identity space uk
dc.subject globalization uk
dc.subject секуляризм uk
dc.subject постсекуляризм uk
dc.subject релігія uk
dc.subject публічний простір uk
dc.subject спільний простір ідентичности uk
dc.subject глобалізація uk
dc.title Контроверсійна роль релігії в публічному просторі uk
dc.title.alternative Why Should the Role of Religion in the Public Space be Regarded as Controversial? uk
dc.type Article uk
dc.description.abstracten The article discusses the revival of the public religious discourse in the context of social and cultural changes in the European society of the late 20th century. The scholars who – like Jürgen Habermas or Craig Calhoun – declared the imminence of secularization and the decline of public religion have now been forced to admit that the current global trends are, indeed, quite contrary to what they predicted. Religion has acquired global geopolitical signifi cance. This, however, should not be viewed as an inevitable evil we have to face in the multicultural world. Religious traditions may help strengthen value orientations, foster the moral rehabilitation of liberal democracy, and promote what Charles Taylor calls “shared identity space.” uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search


Browse

My Account