Апофатична віддаленість і катафатична всюдисущність Бога в богословській думці Юстина Мученика

Show simple item record

dc.contributor.author Жуковський, Віктор
dc.date.accessioned 2019-05-16T12:09:06Z
dc.date.available 2019-05-16T12:09:06Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Жуковський В. Апофатична віддаленість і катафатична всюдисущність Бога в богословській думці Юстина Мученика / Віктор Жуковський // Наукові записки УКУ. - 2016. - Ч. 8 : Богослов’я, вип. 3. - C. 40-60. uk
dc.identifier.uri http://er.ucu.edu.ua/handle/1/1467
dc.description.abstract Розглянуто проблему онтологічного розрізнення між Божою трансцендент- ністю й іманентністю в богословській думці Отця Церкви, апологета ІІ ст. Юстина Мученика. Представлено головні філософські й богословські впливи на формування концептуально-поняттєвого апарату, який Юстин викорис- товував в антиномічному підході до питання «примирення» апофатичного і катафатичного образу Бога. Проаналізовано головні характеристики цих двох вимірів природи Бога. Особливу увагу приділено аналізу катафатичного методу Юстина та його пошуку відповіді на питання, як Бог, залишаючись буттєво абсолютно віддаленим від творіння, водночас активно присутній у сотвореному Ним світі й наповнює його. У цьому контексті проаналізо- вано головні поняття, які виражають як внутрібожественну іншість Бога, так і Його динамічне проникнення у світ. uk
dc.language.iso uk uk
dc.subject Юстин Мученик uk
dc.subject трансцендентність uk
dc.subject іманентність uk
dc.title Апофатична віддаленість і катафатична всюдисущність Бога в богословській думці Юстина Мученика uk
dc.type Article uk
dc.status Опублікований і розповсюджений раніше uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • 2016 (вип. 3) [25]
    Наукові записки УКУ. - 2016. - Ч. 8 : Богослов’я, вип. 3.

Show simple item record

Search


Browse

My Account