У правовому просторі “вірменської нації” Львова. Спадкування за заповітами: регламентація та процедура надання їм юридичної сили в XVII – першій половині XVIII століття

Show simple item record

dc.contributor.author Вінниченко, Оксана Володимирівна
dc.date.accessioned 2018-10-01T11:59:24Z
dc.date.available 2018-10-01T11:59:24Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation У правовому просторі “вірменської нації” Львова. Спадкування за заповітами: регламентація та процедура надання їм юридичної сили в XVII – першій половині XVIII століття // Patrimonium. Студії з ранньомодерної історії Центрально-Східної Європи. Київ; Краків, 2015. Т. I: Ранньомодерна людина: простір – влада – право XVI–XVIII століть / За редакції Віталія Михайловського і Ярослава Століцького. С. 339–358. uk
dc.identifier.isbn 978-966-2449-45-7
dc.identifier.uri http://er.ucu.edu.ua/handle/1/1274
dc.description.abstract Спадкування за заповітом відоме у вірменському праві ще з часів Середньовіччя. Пам'ятки вірменського права, які регулювали чимало сфер життя львівських вірмен у ранньомодерний час, доволі чітко регламентували основні засади функціонування тестаментів. Особливість застосування представниками «вірменської нації» цього спадково-правового інституту полягала у ряді суттєвих відмінностей від інших відомих у Речі Посполитій систем права. Зокрема для представників цієї самобутньої громади укладення тестаментів було не правом, а обов'язком. Також вірмени мали право та обов'язок здійснювати записи на користь Церкви та духовенства. Найсуттєвішою відмінністю вірменських тестаментів було те, що їх належало укладати в присутності сповідника, вірменських старших та спадкоємців: у процесі написання акту останньої волі вони мали право й могли впливати на її зміст. uk
dc.language.iso uk uk
dc.subject Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION uk
dc.subject ранньомодерний Львів, вірменська громада, заповіт, спадкування, спадкове право uk
dc.subject Early Modern Lviv, Armenian community, last will, inheritance, inheritance law uk
dc.title У правовому просторі “вірменської нації” Львова. Спадкування за заповітами: регламентація та процедура надання їм юридичної сили в XVII – першій половині XVIII століття uk
dc.title.alternative Within the Legal Space of the “Armenian Nation” of Lviv. Inheritance by a Testament: Regulations and the Procedure of Legal Approval in the 17th and the First Half of the 18th Century uk
dc.type Article uk
dc.status Опублікований і розповсюджений раніше uk
dc.description.abstracten Inheritance by testament is known in the Armenian law since the middle ages. Armenian legal codices regulating many aspects of the Armenians’ life in Lviv in the early modern time quite clearly determined the main principles of testaments’ functioning. The use of these legal rules of inheritance by the persons of the «Armenian nation» significantly differed from other legal systems in the Polish-Lithuanian Commonwealth. To make one’s will was not a right but an obligation for the members of this distinctive community. Armenians also had the right and obligation to make donations to the Church and clergy. The most essential feature of Armenian testaments was the rule to compile them in the presence of the confessor, his heirs and Armenian elders; all these persons were authorized to affect making of one’s will. uk
dc.relation.source Patrimonium. Студії з ранньомодерної історії Центрально-Східної Європи. Київ; Краків, 2015. Т. I: Ранньомодерна людина: простір – влада – право XVI–XVIII століть / За редакції Віталія Михайловського і Ярослава Століцького. uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search


Browse

My Account