Образ міста Львова у часовій ретроспективі: зміна символічних акцентів (на прикладі аналізу туристичних путівників)

Show simple item record

dc.contributor.author Козлова, Інга
dc.date.accessioned 2017-12-16T19:44:56Z
dc.date.available 2017-12-16T19:44:56Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation УДК 316: 316.4:316.42.316.421 uk
dc.identifier.uri http://er.ucu.edu.ua/handle/1/1159
dc.description.abstract . У своїй статті автор порівнює образ міста, репрезентований у туристичних путівниках різних періодів історії Львова: під владою Польщі (1919-1939), у складі Радянського Союзу (1944-1991) та періоду незалежної України. У результаті здійснення кількісно-якісного контент-аналізу туристичних путівників, автор фіксує наступну різницю акцентів у представленні міста: путівники польського періоду в першу чергу репрезентують місто як культурний центр; путівники радянського періоду позиціонують Львів в першу чергу як промислове місто, або ж «місто революційної слави» і вже в другу чергу як культурний центр; путівники періоду незалежної України позиціонують Львів як місто матеріальних символів, архітектурної спадщини, яка має історичну тяглість. Також в тексті представлені цікаві символічні ньюанси-особливості репрезентації міста, в залежності від пануючого владного дискурсу uk
dc.language.iso uk uk
dc.publisher Видавництво ХНУ ім. В. Н. Каразіна uk
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject образ міста, репрезентація міста, туристичні путівники uk
dc.title Образ міста Львова у часовій ретроспективі: зміна символічних акцентів (на прикладі аналізу туристичних путівників) uk
dc.type Article uk
dc.status Публікується вперше uk
dc.subject.udc УДК 316: 316.4:316.42.316.421
dc.description.abstracten In the article, the author compares the image of the city, represented in tourist guides of different periods of the history of Lviv: under the rule of Poland (1919-1939), within the Soviet Union (1944-1991) and in the period of independent Ukraine. As a result of quantitative-qualitative content analysis of the tourist guides, the author fixes the following difference in the emphasises on the representation of the city: Polish travel guides primarily represent the city as a cultural center; Soviet-era guides represents Lviv primarily as an industrial city, or as a "city of revolutionary glory", and in the second place as cultural center; the guides of the period of independent Ukraine represents Lviv as a city of material symbols of an architectural heritage, which has a historic continuity. Also in the text presented interesting symbolic features of the city representation, depending on the ruling power discourse. uk
dc.relation.source Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. Зб. наук. праць, випуск 23 uk


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search


Browse

My Account