Формування і розвиток території Львова: зміни адміністративно-територіального поділу в ХІІІ–ХХІ ст.

Show simple item record

dc.contributor.author Долинська, Мар’яна
dc.date.accessioned 2017-05-03T13:35:03Z
dc.date.available 2017-05-03T13:35:03Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Долинська М. Формування і розвиток території Львова: зміни адміністративно-територіального поділу міста в ХІІІ–ХХІ століттях / Мар’яна Долинська // Львів: місто – суспільство – культура: Збірник наукових праць. / За ред. О. Аркуші, О. Вінниченка, М. Мудрого. – Том.10. - Ч. 1. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. – С. 13-30. uk
dc.identifier.uri http://er.ucu.edu.ua/handle/1/1107
dc.description.abstract Інформації щодо офіційного адміністративного поділу Львова в княжі часи немає; можемо говорити тільки про елементи типових магдебурзьких просторових утворень. Протягом XIV-XVIII Львів поділявся на середмістя, 2 передмістя та міські села, всі ці просторові перебували в адмініструванні магістрату. В австрійський період було здійснено зміну меж між передмістями, а села були виведені з-під управління міста. Територія Львова зросла протягом ХХ ст. Межі передмість-районів було змінено на початку ХХІ ст. uk
dc.language.iso uk uk
dc.subject Львів uk
dc.subject адміністративний поділ uk
dc.subject передмістя uk
dc.subject міські села uk
dc.title Формування і розвиток території Львова: зміни адміністративно-територіального поділу в ХІІІ–ХХІ ст. uk
dc.type Article uk
dc.status Опублікований і розповсюджений раніше uk
dc.subject.udc УДК [94 : 911.375] „13/21“ (477)
dc.description.abstracten There is no information about official administrative division of Lviv’s territory during the princely rule; one can only talk about some typical features of the Magdeburg`s spatial formation. During the 14-18th centuries Lviv’s territory was divided into downtown, two suburbs and town’s villages, and all this spatial areas were administered by City Council. During the Austrian rule, the borders of the suburbs were altered and the urban villages were taken out of the City Council's jurisdiction. The Lviv territory grew during the 20 th century. The borders of suburbian districts were changed at the beginning of the 21st century. uk
dc.relation.source Львів: місто – суспільство – культура: Збірник наукових праць. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. – Том 10. Ч. 1, uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search


Browse

My Account