Відчуття суб’єктивного благополуччя як передумова та втілення психологічного здоров’я особистості

Show simple item record

dc.contributor.author Горбаль, Ірина
dc.contributor.author Horbal, Iryna
dc.date.accessioned 2017-03-23T13:51:03Z
dc.date.available 2017-03-23T13:51:03Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Горбаль І. С. Відчуття суб’єктивного благополуччя як передумова та втілення психологічного здоров’я особистості / І. С. Горбаль // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ: Збірник наукових праць. Серія психологічна [за ред. М. М. Цимбалюк]. – Випуск 2 (2). – Львів: ЛДУВС, 2012. – 293-303. uk
dc.identifier.uri http://er.ucu.edu.ua/handle/1/1102
dc.description.abstract У статті розглянуто феномен суб’єктивного благополуччя через призму психологічного здоров’я особистості. Суб’єктивне благополуччя як динамічна емоційно-когнітивна оцінка людиною різних аспектів свого життя є підґрунтям для реалізації потенціалу та особистісного зростання людини і, у той же час, залежить від міри втілення своїх можливостей. uk
dc.language.iso uk uk
dc.publisher ЛДУВС uk
dc.subject суб'єктивне благополуччя uk
dc.subject щастя uk
dc.subject психологічне здоров'я uk
dc.subject психологічне благополуччя uk
dc.subject subjective well-being en
dc.subject happiness en
dc.subject psychological health en
dc.subject psychological well-being en
dc.title Відчуття суб’єктивного благополуччя як передумова та втілення психологічного здоров’я особистості uk
dc.type Article uk
dc.status Опублікований і розповсюджений раніше uk
dc.subject.udc 159.923.2
dc.description.abstracten The phenomenon of subjective well-being through the idea of psychological health is studied in the article. Subjective well-being as a dynamic emotional and cognitive assessment of person’s different aspects of life is a basis for potential realization and personal growth and simultaneously depends on the measure of opportunities incarnation. uk
dc.relation.source Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ: Збірник наукових праць. Серія психологічна uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search


Browse

My Account