Психологічні детермінанти розвитку внутрішньої мотивації студентів у навчальній діяльності

Show simple item record

dc.contributor.author Климчук, Віталій
dc.date.accessioned 2017-01-24T11:57:07Z
dc.date.available 2017-01-24T11:57:07Z
dc.date.issued 2004
dc.identifier.citation Климчук В. Психологічні детермінанти розвитку внутрішньої мотивації студентів у навчальній діяльності: дис. канд. психол. наук: 19.00.07 / Віталій Климчук // Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова. - К., 2004. - 271 c. uk
dc.identifier.uri http://er.ucu.edu.ua/handle/1/1055
dc.description.abstract Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07. – педагогічна та вікова психологія. – Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – К., 2004. У дисертаційному дослідженні здійснюється експериментальне дослідження психологічних детермінант розвитку внутрішньої мотивації студентів у навчальній діяльності. В роботі на основі теоретичного аналізу підходів до вивчення внутрішньої мотивації розроблено рівневу модель її розвитку. Виділено три рівні розвитку внутрішньої мотивації: ситуативний, ситуативно-ціннісний та суб’єктно-ціннісний. Зі зростанням рівня розвитку внутрішньої мотивації відбувається зростання кількісного наповнення ціннісної сфери, виділення в ціннісно-мотиваційній сфері діяльнісних та моральнісних факторів, поява у межах виділених факторів груп цінностей внутрішньої мотивації: самодетермінації, компетентності та значущих міжособистісних стосунків. Встановлено етапи розвитку внутрішньої мотивації (етап диференціації та етап інтеграції). На основі виявлених особливостей внутрішньої мотивації розроблено тренінгову програму її розвитку. uk
dc.language.iso uk uk
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject психологія uk
dc.subject мотивація uk
dc.subject навчальна діяльність
dc.title Психологічні детермінанти розвитку внутрішньої мотивації студентів у навчальній діяльності uk
dc.type Thesis uk
dc.status Опублікований і розповсюджений раніше uk


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search


Browse

My Account