Метаоповіді та медійний образ політика в мас-медіа

Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-01-15T14:56:55Z
dc.date.available 2017-01-15T14:56:55Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Зражевська Н. І. Метаоповіді та медійний образ політика в мас-медіа [Електронний ресурс] / Н. І. Зражевська // Наукові записки Інституту журналістики. - 2014. - Т. 56. - С. 78 - 82. uk
dc.identifier.uri http://er.ucu.edu.ua/handle/1/1022
dc.identifier.uri http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizh_2014_56_16 uk
dc.description.abstract У статті досліджено проблему використання політиками метаоповідей для саморепрезентації в медіа. Ми стверджуємо, що медійний образ політика формує геополітичні вподобання і впливає на електоральний вибір. У сучасних капіталістичних суспільствах культурною домінантою є постмодернізм, який є культу- рою імітування, стилізації, історичної алюзії. В умовах пастішу, гіпертекстуальності, ризомності такі суспільні інститути, як політика, релігія, наука, використовують глобальні дискурси метаоповідей для легітимізації і репрезентації. Метаоповіді дають спільну платформу і дають змогу лигітимізувати вчинки і погляди політика. Мета- оповіді використовують як інструменти змістових і інформайних війн. Вони є потужною зброєю культурних війн. Суспільні рухи, партії, організації та їх лідери використовують метаоповіді як інструмент формування громадської думки. uk
dc.language.iso uk uk
dc.publisher Наукові записки інституту журналістики uk
dc.rights CC0 1.0 Universal *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ *
dc.subject метаоповіді uk
dc.subject медіаобраз uk
dc.subject політика uk
dc.subject мас-медіа uk
dc.title Метаоповіді та медійний образ політика в мас-медіа uk
dc.type Article uk
dc.contributor.translator Зражевська, Ніна
dc.status Опублікований і розповсюджений раніше uk


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC0 1.0 Universal Except where otherwise noted, this item's license is described as CC0 1.0 Universal

Search


Browse

My Account