Нові медіа і нові форми комунікації в медіакультурі

Show simple item record

dc.contributor.author Зражевська, Ніна
dc.date.accessioned 2017-01-15T14:12:50Z
dc.date.available 2017-01-15T14:12:50Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Зражевська Н. І. Нові медіа і нові форми комунікації в медіакультурі / Н. І. Зражевська // Current issues of mass communication. - 2013. - Вип. 14. - С. 70-75. uk
dc.identifier.uri http://er.ucu.edu.ua/handle/1/1015
dc.identifier.uri http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmk_2013_14_16.
dc.description.abstract Нові форми комунікації виникли завдяки новим медіа, які змінюють культурну, мовну, політичну, економічну, когнітивну та інші сфери людської діяльності. Форми комунікації під їхнім впливом створюють медіакультуру, яка кардинально відрізняється від попередньої, що була заснована на традиційних медіа. Стосовно якісних змін форм комунікації, то можна стверджувати, що відбувається ціла низка трасформацій соціокультурного і антропологічно- го значення. uk
dc.language.iso uk uk
dc.publisher Актуальні питання масової комунікації uk
dc.rights CC0 1.0 Universal *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ *
dc.subject медіакультура uk
dc.subject нові медіа uk
dc.subject комунікація uk
dc.subject інтернет uk
dc.subject інтерактивність uk
dc.subject конвергенція uk
dc.subject мультимедійність uk
dc.title Нові медіа і нові форми комунікації в медіакультурі uk
dc.type Article uk
dc.status Опублікований і розповсюджений раніше uk
dc.relation.source Актуальні питання масової комунікації uk


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC0 1.0 Universal Except where otherwise noted, this item's license is described as CC0 1.0 Universal

Search


Browse

My Account