Релігійна ситуація в Україні. Конфесійна картина вже не відповідає виробленим «штампам»

Show simple item record

dc.contributor.author Dymyd, Mychajlo
dc.contributor.author Димид, Михайло
dc.date.accessioned 2019-05-26T17:06:44Z
dc.date.available 2019-05-26T17:06:44Z
dc.date.issued 2001-05-26
dc.identifier.citation Димид М. Релігійна ситуація в Україні. Конфесійна картина вже не відповідає виробленим «штампам» / Михайло Димид // Поступ. - 2001. - Ч. 80. - С. 9. uk
dc.identifier.uri http://er.ucu.edu.ua/handle/1/1540
dc.description.abstract Короткий огляд конфесійної ситуації в Україні на 2001 рік. Автор пише, що з часу проголошення т. зв. перебудови відновили свою діяльність багато релігійних організацій. В зв`язку з цим появилися «міжконфесійні» конфлікти. Далі описує відродження і стан Римо-Католицької Церкви і Української Греко-Католицької Церкви (УГКЦ). Також іде мова про «Концепцію екуменічної позиції УГКЦ», поділ у Православ'ї і про тих, яких називають «розкольниками». В статті також йдеться про важкий діалог між Українською Православною Церквою (Московського Патріархату) і УГКЦ. В кінці подається ставлення очільників різних релігійних деномінацій про візит Папи в Україну. uk
dc.language.iso uk uk
dc.subject конфесійна ситуація в Україні uk
dc.subject Pope John Paul II uk
dc.subject релігійні організації uk
dc.subject "inter-confessional" conflicts uk
dc.subject УГКЦ uk
dc.subject UAOC uk
dc.subject РКЦ uk
dc.subject UOC-KP uk
dc.subject УПЦ (МП) uk
dc.title Релігійна ситуація в Україні. Конфесійна картина вже не відповідає виробленим «штампам» uk
dc.type Article uk
dc.status Опублікований і розповсюджений раніше uk
dc.description.abstracten A brief overview of the confessional situation in Ukraine in 2001. The author writes that since the proclamation of perestroika restored many religious organizations. In connection with this appeared "interconfessional" conflicts. The following describes the revival and state of the Roman Catholic Church and the Ukrainian Greek Catholic Church (UGCC). Also, we are talking about the "Concept of the ecumenical position of the UGCC," the division into Orthodoxy and those who are called "scholars". The article also talks about the difficult dialogue between the Ukrainian Orthodox Church (Moscow Patriarchate) and the UGCC. At the end, the attitude of the leaders of various religious denominations about the visit of the Pope to Ukraine is presented. uk
dc.relation.source Поступ № 80, Львів, 26-27.05.2001 uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search


Browse

My Account

Statistics