Політики відкритого доступу УКУ

Політика Відкритого доступу Українського католицького університету

   Український католицький університет підтримує рух Відкритого доступу та ставить собі за мету підвищення впливу досліджень університету шляхом поширення результатів досліджень членів спільноти університету в мережі Інтернет відповідно до принципів Відкритого доступу.

   Український католицький університет закликає науково-викладацький склад, аспірантів та працівників брати активну участь у реалізації ідей Відкритого доступу та рекомендує якомога швидше розміщувати науково-дослідні роботи, науково-методичну та навчальну літературу, а також дисертації в інституційному репозитарії УКУ та інших відкритих електронних архівах, якщо немає правових обмежень на використання цих творів.

   Український католицький університет рекомендує авторам-членам спільноти, коли тільки можливо, зберігати за собою невиключні права на використання творів.

   Український католицький університет зобов’язує науково-викладацький склад розміщувати в інституційному репозитарії твори відповідно до «Принципів наповнення та функціонування інституційного репозитарію УКУ».

   Український католицький університет закликає науково-викладацький склад, аспірантів та працівників публікувати свої дослідження в наукових рецензованих журналах Відкритого доступу і передбачає можливість повного чи часткового відшкодування вартості публікування (APC - article-processing charges) в таких журналах.