Загальні принципи розміщення матеріалів та політики ErUCU

Загальні принципи розміщення матеріалів та політики ErUCU

ErUCU (Electronic repository of the Ukrainian Catholic University) – Електронний архів Українського католицького університету, що накопичує, зберігає, розповсюджує та забезпечує довготривалий, постійний та надійний доступ до наукових досліджень професорсько-викладацького складу, співробітників, аспірантів та студентів Університету.

ErUCU – ресурс відкритого доступу, розміщений на сервері УНІВЕРСИТЕТУ в мережі Інтернет і доступний з будь-якого місця і у будь-який час.

Місія ErUCU

 • Сприяти розвитку гуманітарних та філософсько-богословських, суміжних наук і освіти в Україні та світі шляхом створення, накопичення, систематизації, зберігання та збереження в електронному вигляді, а також надання через Інтернет відкритого доступу до інтелектуальних продуктів університетської спільноти українському та світовому науково-освітньому товариству.

Основні завдання ErUCU

 • Створення організаційної, технічної та інформаційної інфраструктури для централізованого і довготривалого зберігання в електронному вигляді наукових, освітніх та навчально-методичних документів Українського католицького університету, а також їх поширення в мережі Інтернет у відкритому доступі. Сприяння збільшенню впливу та зростанню популярності університету;

 • Збільшення наукометричних показників (цитування наукових публікацій, h-індекс та ін.) працівників університету;

 • Створення надійної і доступної системи обліку навчальних і наукових творів кафедр і окремих працівників університету.

Загальні принципи розміщення матеріалів в ErUCU

 • Робота повинна мати науковий, освітній чи дослідницький характер (детальніше дивись - Політика щодо змісту).

 • Робота мусить бути повністю або частково створена чи фінансована Університетом, будь-яким його підрозділом, аспірантами, докторантами, співробітниками чи студентами.

 • Депозиторами можуть бути науковці та співробітники УКУ, особи, офіційно не зареєстровані як співробітники Університету, якщо вони є співавторами університетських авторів чи тісно пов’язані з Університетом, наприклад, заслужені професори, особи, що мають почесні посади в університеті, студенти (за рекомендацією викладачів), аспіранти чи випускники університету (детальніше дивись - Політика щодо розміщення, депозиторів, якості та авторського права).

 • Розміщувати власні робити в ErUCU можуть зареєстровані користувачі (детальніше дивитись – Інструкція реєстрації користувача ErUCU).

 • Робота може бути розміщена в ErUCU як самим автором (самоархівування), так і за дорученням автора (ін. співробітником університету) (детальніше дивитись - Політика щодо розміщення, депозиторів, якості та авторського права).

 • Розміщення матеріалів в ErUCU вимагає заповнення основного набору полів метаданих (описової інформації). Детальніше дивись – Політика щодо метаданих.

 • Для кращого забезпечення довготермінового зберігання роботу має бути подано у цифровій формі в одному із форматів, рекомендованих у Політиці щодо форматів.

 • Копії матеріалів, що розміщені в ErUCU, можуть бути відтворені, представлені чи передані третій стороні і збережені в базах даних в будь-якому форматі та на будь-якому носію з некомерційною метою без попереднього узгодження (детальніше дивись – Політика щодо колекції та даних).

Структура ErUCU

ErUCU представлений через спільноти (детальніше дивись – Структура ErUCU).