Інститут визнання у сучасних міжнародно-правових відносинах

Show simple item record

dc.contributor.author Цимбрівський, Тарас
dc.contributor.author Tsymbrivskyy, Taras
dc.date.accessioned 2016-07-21T15:06:17Z
dc.date.available 2016-07-21T15:06:17Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Цимбрівський Т. Інститут визнання у сучасних міжнародно-правових відносинах / Тарас Цимбрівський // Публічне право. - 2012. - № 3 (7). - С.158-163. uk
dc.identifier.uri http://er.ucu.edu.ua/handle/1/934
dc.description.abstract Стаття пропонує дослідження загальнотеоретичних аспектів інституту міжнародно-правового визнання. Особлива увага приділяється теоріям та формам визнання, а також аналізу правової природи визнання як різновиду односторонніх актів держав. Досліджуються окремі приклади практики міжнародного права у сфері визнання. uk
dc.language.iso uk uk
dc.publisher Ужгородський національний університет uk
dc.subject визнання uk
dc.subject декларативна і конститутивна теорії визнання uk
dc.subject форми визнання uk
dc.subject теорія міжнародного права uk
dc.subject recognition uk
dc.subject declaratory and constitutive theories of recognition uk
dc.subject forms of recognition uk
dc.subject theory of international law uk
dc.title Інститут визнання у сучасних міжнародно-правових відносинах uk
dc.title.alternative Recognition in contemporary international law uk
dc.type Article uk
dc.status Опублікований і розповсюджений раніше uk
dc.description.abstracten The article suggests research of the theoretical aspects connected with recognition in international law. Particular attention is drawn to the theories and forms of recognition as well as to the analysis of law nature of recognition as a type of unilateral acts of states. Certain examples of international law practice in the field of recognition are examined. uk
dc.relation.source Публічне право. - 2012. - № 3 (7). uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search


Browse

My Account

Statistics