An Ecological Approach to Spirituality and Mental Heaith Among Deaf and Hard of Hearing People

Show simple item record

dc.contributor.author Barclay, David
dc.contributor.author Dombo, Eileen
dc.contributor.author Кобель, Ігор
dc.date.accessioned 2016-06-11T14:56:21Z
dc.date.available 2016-06-11T14:56:21Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Kobel I. An Ecological Approach to Spirituality and Mental Health Among Deaf and Hard of Hearing People / D.A.Barclay, E.A.Dombo, I.H.Kobel // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / За ред. О.В.Гаврилова, В.І.Співака.– Вип. XХІ в двох частинах, частина 2. Серія: соціально-педагогічна. – Кам’янець-Подільський: Медобори, 2012. – С. 296-311. uk
dc.identifier.isbn 978-617-681-003-2
dc.identifier.uri http://er.ucu.edu.ua/handle/1/900
dc.description.abstract В даній статті використовується екологічна перспектива для розуміння духовного розвитку та духовного благополуччя та вплив цих факторів на психічне здоров’я глухих та слабочуючих людей. Аналізуються індивідуальні, сімейні та групові теми мезо рівня у порівняні із макрорелігійними темами у тій мірі, наскільки вони стосуються духовного розвитку. Концепції сформульовано таким чином, щоб візуально визначити проблеми у розвитку, що були досліджені і виявлені при аналізі літератури. Крім того, аналізується практика використання інструментарію FICA (Faith, Importance, Community, Address) для оцінювання духовності та шляхи його модифікації для використання фахівцями, що займаються психічним здоров’ям, для оцінювання факторів духовності у глухих та слабочуючих осіб. Виокремлено кілька найважливіших тем включаючи такі категорії як: інвалідность/неповносправность, метод спілкування, динаміка родини, макро доступність та репрезентативність,тобто, ті фактори, які повинні постійно братися до уваги фахівцями, що безпосередньо займаються проблемами психічного здоров’я даної категорії населення. uk
dc.language.iso en en
dc.rights CC0 1.0 Universal *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ *
dc.subject духовність uk
dc.subject Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION uk
dc.subject Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES uk
dc.subject релігійність uk
dc.subject психічне здоров’я uk
dc.subject глухі uk
dc.title An Ecological Approach to Spirituality and Mental Heaith Among Deaf and Hard of Hearing People en
dc.title.alternative Екологічний підхід до концепцій духовності та психічного здоров'я стосовно глухих та слабочуючих осіб uk
dc.type Article uk
dc.status Опублікований і розповсюджений раніше uk
dc.subject.bbk 74..58(4 Укр)
dc.subject.udc 378.4(477.43):376.1 (082)
dc.description.abstracten This article applies the ecological perspective to understanding spiritual development and spiritual well-being among deaf and hard of hearing people and the impact on mental health. Individual, mezzo family and group themes, as well as macro religious themes are examined as they relate to spiritual development. Concepts are mappedin order to visually depict the developmental issues identified in a meaningful way. In addition, an example of how the FICA spiritual assessment tool is presented as to how it can be modified and used by mental health professionals to assess spiritual factors with deaf people. Several themes including disability meanings, communication, family dynamics, and macro accessibility and representation are identified as topics to be applied to current mental health practice and future mental health research related to spirituality among deaf and hard of hearing people. en
dc.relation.source Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка uk


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC0 1.0 Universal Except where otherwise noted, this item's license is described as CC0 1.0 Universal

Search


Browse

My Account

Statistics