Ідеологія і політична стратегія ОУН до 1939 року

Show simple item record

dc.contributor.author Зайцев, Олександр
dc.date.accessioned 2016-06-09T15:15:02Z
dc.date.available 2016-06-09T15:15:02Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Зайцев О. Ідеологія і політична стратегія ОУН до 1939 року/ Олександр Зайцев // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. - Вип. 22: Українська повстанська армія в контексті національно-визвольної боротьби народів Центрально-Східної Європи. - Львів, 2012. - С. 47-65. uk
dc.identifier.uri http://er.ucu.edu.ua/handle/1/890
dc.description.abstract Ідеологію ОУН 1929–1939 рр. найкраще можна окреслити термінами, які вживали самі ж оунівці – революційний інтегральний націоналізм недержавного народу. Як радикальна ідеологія національного визволення з авторитарними тенденціями у 1930‑х роках інтегральний націоналізм ОУН набув форми революційного тоталітарного націоналізму, який прагнув охопити все українське суспільство, змобілізувати його на національну революцію і збудувати нову українську державу на засадах націократії. Політична стратегія ОУН випливала з її ідеології й була спрямована на мобілізацію мас з метою використання майбутньої світової війни для революційного здобуття української державності. uk
dc.language.iso uk uk
dc.subject Організація українських націоналістів uk
dc.subject ідеологія uk
dc.subject політична стратегія uk
dc.subject інтегральний націоналізм uk
dc.subject тоталітаризм uk
dc.subject націократія uk
dc.subject національне визволення uk
dc.title Ідеологія і політична стратегія ОУН до 1939 року uk
dc.type Article uk
dc.status Опублікований і розповсюджений раніше uk
dc.description.abstracten The ideology of the OUN in 1929–1939 can be best described in terms used by the OUN members themselves – as the revolutionary integral nationalism of non-state people. Originating as a radical ideology of national liberation with authoritarian tendencies, during the 1930s, the integral nationalism of the OUN gained a form (again, in the terminology of the OUN members) of the revolutionary totalitarian nationalism, which sought to cover the entire Ukrainian society, mobilise it for the national revolution and build a new Ukrainian state on the basis of natiocracy. The political strategy of the OUN stemmed from its ideology and was aimed at mobilising the masses under its leadership to use the upcoming world war for obtaining the Ukrainian statehood with the revolutionary means. uk
dc.relation.source Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 22: Українська повстанська армія в контексті національно-визвольної боротьби народів Центрально-Східної Європи. Львів, 2012. С. 47-65 uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search


Browse

My Account

Statistics