Індивідуальність автора як чинник творення картини навколишнього світу (на прикладі порівняння текстів середньовічних мандрівників Йоана де Плано Карпіні та Вільгельма де Рубрука)

Show simple item record

dc.contributor.author Прохасько, Маркіян
dc.date.accessioned 2016-04-05T21:09:10Z
dc.date.available 2016-04-05T21:09:10Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Прохасько М. Індивідуальність автора як чинник творення картини навколишнього світу (на прикладі порівняння текстів середньовічних мандрівників Йоана де Плано Карпіні та Вільгельма де Рубрука) / Маркіян Прохасько // Acta studiosa historica: Збірник наукових праць. – Львів, 2015. – Ч. 5 / за редакцією А. Вулочина. – С. 22-42. uk
dc.identifier.uri http://er.ucu.edu.ua/handle/1/821
dc.description.abstract Досліджено текст як суб’єктивний наратив автора, як ментальний продукт суми емоційно-світоглядних параметрів і як результат збігу об’єктивно-суб’єктивних та контекстуальних обставин створення розповіді. Порівняння ж подорожніх нотаток двох мандрівників-монахів Йоана Плано Карпіні та Вільгельма Рубрука, які під час написання своїх «звітів» перебували у подібних обставинах, дозволяє унаочнити ті суб’єктивні фактори, які вплинули на «об’єктивний» опис навколишнього світу. uk
dc.language.iso uk uk
dc.subject середньовічна латиномовна література uk
dc.subject подорожні нотатки uk
dc.subject текст (наратив) uk
dc.subject Монгольська імперія uk
dc.subject побут uk
dc.subject Latin Medieval Literature uk
dc.subject travel notes uk
dc.subject text (narrative) uk
dc.subject Mongol Empire uk
dc.subject everyday life uk
dc.title Індивідуальність автора як чинник творення картини навколишнього світу (на прикладі порівняння текстів середньовічних мандрівників Йоана де Плано Карпіні та Вільгельма де Рубрука) uk
dc.title.alternative Author’s Individuality as a Factor of Creating a World-Image: a Comparison of John da Piandel Carpine’s and William of Rubruck’s Travel Accounts uk
dc.type Article uk
dc.contributor.translator Prokhas’ko, Markiyan
dc.status Опублікований і розповсюджений раніше uk
dc.description.abstracten The article explores the text as a subjective narrative of the author, as a mental product of a sum of emotional and worldview parameters, and also as a result of the coincidence of objective/subjective and contextual circumstances of story creation. A comparison of the travel notes of two monks-travellers, John da Pian del Carpine and William of Rubruck, who wrote their «reports» in similar circumstances, allows to visualize the sub¬jective factors that influenced the «objective» description of the world. uk
dc.relation.source Acta studiosa historica uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Число 5 [8]
    Acta studiosa historica: Збірник наукових праць. – Львів, 2015. – Ч. 5 / за редакцією А. Вулочина. – 146 c.

Show simple item record

Search


Browse

My Account

Statistics