Польське питання у французько-австрійських відносинах епохи наполеонівських війн.

Show simple item record

dc.contributor.author Adadurov, Vadym
dc.contributor.author Ададуров, Вадим
dc.date.accessioned 2016-03-15T17:14:37Z
dc.date.available 2016-03-15T17:14:37Z
dc.date.issued 1997
dc.identifier.citation Ададуров В.В. Польське питання у французько-австрійських відносинах епохи наполеонівських війн: автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня к.і. наук: 07.00.02 / Ададуров Вадим Валентинович. - Львів, 1997. - 25 с. uk
dc.identifier.uri http://er.ucu.edu.ua/handle/1/769
dc.description.abstract Дисертацію присвячено французько-австрійському воєнно-політичному суперництву епохи наполеонівських війн в контексті польського питання. В дисертації представлено документально обгрунтовану концепцію, яка пояснює причини непослідовної й суперечливої політики Наполеона Бонапарта щодо польського питання. Ця політика розглядається в складній ієрархічній системі зовнішньополітичних інтересів Франції. Показано, що підтримка польського визвольного руху практично ніколи не була самометою для Франції, а підпорядковувалася її пріорітетним стосункам з державами, що поділили Польщу, зокрема — з імперією Габсбургів. uk
dc.language.iso uk uk
dc.subject французько-австрійські відносини uk
dc.subject French-Austrian relations uk
dc.subject польське питання uk
dc.subject Polish question uk
dc.subject наполеонівські війни uk
dc.subject Napoleon’s wars uk
dc.subject воєнно-політичне суперництво uk
dc.subject military-political rivalry uk
dc.subject Наполеон Бонапарт uk
dc.subject Napoleon Bonaparte uk
dc.subject ієрархія зовнішньополітичних інтересів uk
dc.subject hierarchy of international interest uk
dc.subject імперія Габсбургів uk
dc.subject Habsburg’s Empire uk
dc.title Польське питання у французько-австрійських відносинах епохи наполеонівських війн. uk
dc.title.alternative The Polish question in the French-Austrian relations during the Napoleon’s wars. uk
dc.type Thesis uk
dc.status Опублікований і розповсюджений раніше uk
dc.description.abstracten The dissertation is devoted to French-Austrian military-political rivalry during the Napoleon’s wars in the context of the Polish question. The auther outlines a new conception which was documentary confirmed. It accounts for the reasons for inconsistent and contradictory Napoleon Bonapart’s politics regarding the Polish question. This politics considered in the view of the difficult hierarchy of the international interest of France. It was shown that the support of the Polish liberation movement was never the aim in itself for France and was subordinated to its priority relations with the nations, that divided Poland, the Habsburg’s Empire being among them. uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search


Browse

My Account

Statistics