Південна границя Галицької (Львівської) єпархії у XV–XVIII століттях. (Історико-географічний аспект)

Show simple item record

dc.contributor.author Скочиляс, Ігор
dc.contributor.author Skochylyas, Ihor
dc.date.accessioned 2016-02-29T00:00:12Z
dc.date.available 2016-02-29T00:00:12Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Скочиляс І. Південна границя Галицької (Львівської) єпархії у XV–XVIII століттях. (Історико-географічний аспект) / Ігор Скочиляс // Український археографічний щорічник. - К., 2009. - Вип. 13/14. - С. 303-325. uk
dc.identifier.uri http://er.ucu.edu.ua/handle/1/688
dc.description.abstract Південна границя Галицької (Львівської) єпархії була однією з найбільш сталих і безконфліктних еклезіальних меж у Центральній і Східній Європі. Практично на всій її протяжності природну роздільну лінію із Сучавською (Ясською) митрополією Молдавського князівства протягом XV–XVIII ст. творили водні артерії – Черемош та Дністер. Ані в добу Пізнього Середньовіччя, ані в ранньомодерний період цей географічний бар’єр зазвичай не був перешкодою для культурного діалогу, соціальної комунікації й духовних взаємовпливів між мирянами й духовенством тісно пров’язаних між собою церковних традицій – києвохристиянської та русько-волоської. Навіть протягом «унійного» XVIII ст. джерела фіксують динамічний рух на молдавсько-галицькому (львівському) пограниччі. Прикладом цих взаємовпливів була помітна присутність «волоського» духовенства на теренах Поділля й Брацлавщини. Воно справляло помітний вплив на місцеве релігійне життя, формуючи на локальному рівні своєрідний «пограничний» християнський етос, що містив як елементи молдавсько-православної побожності, так і реґіональної культури русинів Правобережжя. uk
dc.language.iso uk uk
dc.publisher Український письменник uk
dc.subject Галицька (Львівська) єпархія uk
dc.subject Церква uk
dc.subject київське християнство uk
dc.subject релігійна культура uk
dc.title Південна границя Галицької (Львівської) єпархії у XV–XVIII століттях. (Історико-географічний аспект) uk
dc.type Article uk
dc.status Опублікований і розповсюджений раніше uk
dc.description.abstracten The Southern border of the Halych (Lviv) Eparchy was one of the most stable and not conflictive ecclesiastical border in the Central and the Eastern Europe. During the 15th-18th centuries rivers Cheremosh and Dnister created natural dividing line practically on its whole length. Neither in the Late Medieval period, nor in the Early Modern period this geographical barrier created an obstacle to holding the cultural dialog, social communication and mutual spiritual influences between laity and clergy of Kyivan and Ruthenian-Volokhian ecclesiastical traditions, which were connected to each other. Even during the «Uniate» 18th century the sources were fixing the dynamic movements on the Moldavian-Galician (Lviv) borderland. An example of such mutual influences was the visible presence of «Volokhian» priests on the territory of Podillia and Bratslav region. These priests had influence on the local religious life by forming peculiar «borderland» ethos on the local level, which included elements of both Moldavian-Orthodox religiosity and Right-Bank Ruthenian’s regional culture. uk
dc.relation.source Український археографічний щорічник. - К., 2009. - Вип. 13/14. uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search


Browse

My Account

Statistics