Проблема наукового статусу психоаналітичної парадигми

Show simple item record

dc.contributor.author Мединська, Юлія
dc.contributor.author Фільц Олександр
dc.contributor.author Medynska, Yulia
dc.date.accessioned 2016-02-22T14:14:40Z
dc.date.available 2016-02-22T14:14:40Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Фільц О. Проблема наукового статусу психоаналітичної парадигми / О. Фільц, Ю. Мединська // Психологія і суспільство. - 2014. - № 4. - С. 75-84. uk
dc.identifier.uri http://er.ucu.edu.ua/handle/1/663
dc.description.abstract Стаття висвітлює результати дослідження проблеми наукового статусу психоаналітичної парадигми у контексті історичного розвитку науки в цілому та методологічних вимог до систем знань, що претендують на статус наукових. Авторами показано, що трансформація загальнонаукової парадигми від класичної до некласичної та посткласичної дає підстави переглянути питання науковості психоаналізу й теоретично обґрунтовано визначити статус психоаналізу як подвійно ідентифікованої сфери - як науки і як мистецтва. Вищезазначене має безпосередній вплив на організацію освітнього процесу у сфері підготовки фахівців-психоанлітиків. uk
dc.language.iso uk uk
dc.subject психоаналіз uk
dc.subject парадигма uk
dc.subject класична парадигма uk
dc.subject некласична парадигма uk
dc.subject посткласична парадигма uk
dc.subject позасвідоме як об’єкт психоаналізу uk
dc.subject наукова фальсифікація uk
dc.subject науково-дослідницька програма uk
dc.subject цінності та ідеали психоаналізу uk
dc.subject проблема мірності у психоаналізі uk
dc.subject психоаналіз як наука uk
dc.subject психоаналіз як мистецтво uk
dc.subject психоаналітична освіта uk
dc.title Проблема наукового статусу психоаналітичної парадигми uk
dc.type Article uk
dc.status Опублікований і розповсюджений раніше uk
dc.relation.source Психологія і суспільство. - 2014. - № 4. uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search


Browse

My Account

Statistics