Соціологічні концепції вивчення соціального простору міста: специфіка та процес формування

Show simple item record

dc.contributor.author Козлова, Інга
dc.contributor.author Kozlova, Inga
dc.date.accessioned 2016-02-19T16:44:36Z
dc.date.available 2016-02-19T16:44:36Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Козлова І. В. Соціологічні концепції вивчення соціального простору міста: специфіка та процес формування / Козлова І. В. // Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: Зб. наук. праць ДонДУУ. Вип. 258, Серія «Соціологія». – Донецьк : ДонДУУ, 2013. - С. 637-646. uk
dc.identifier.uri http://er.ucu.edu.ua/handle/1/653
dc.description.abstract У статті автор подає огляд наявних теоретичних розробок у галузі дефініції простору, зокрема соціального простору, а також окреслює теоретичні лакуни у визначенні цього поняття. На основі опрацьованих матеріалів та поєднанні теоретичних положень теорії структурації, неомарксизму та феноменології, автор представляє власну схему-модель процесу формування соціального простору. uk
dc.language.iso uk uk
dc.publisher Донецьк : ДонДУУ uk
dc.subject простір uk
dc.subject соціальний простір uk
dc.subject процес формування соціального простору uk
dc.title Соціологічні концепції вивчення соціального простору міста: специфіка та процес формування uk
dc.title.alternative Sociological conception of social city space study: specific and process of formation uk
dc.type Article uk
dc.status Опублікований і розповсюджений раніше uk
dc.subject.udc 316.316.022:316.022.4]
dc.description.abstracten In the article author gives an overview of existing theoretical developments in the field of definition of the concept space, in particular social space, as well as there are defined theoretical lacunas in clarifying this concept. Basing on the processed material and combination of theoretical positions of structuration theory, neomarxist theory and phenomenology the author presents her own scheme-model of the process of space formation. uk
dc.relation.source Зб. наук. праць ДонДУУ. Вип. 258, Серія «Соціологія» uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search


Browse

My Account

Statistics