Ревізія московської версії походження "Послання Мисаїла"

Show simple item record

dc.contributor.author Заторський, Назар
dc.date.accessioned 2016-02-05T17:39:26Z
dc.date.available 2016-02-05T17:39:26Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Заторський Н. Ревізія московської версії походження «Послання Мисаїла» / Назар Заторський // Наукові записки УКУ. - 2015. - Ч. 5 : Богослов’я, вип. 2. - C. 294-312. uk
dc.identifier.uri http://er.ucu.edu.ua/handle/1/544
dc.description.abstract Стаття присвячена одному з аспектів полеміки навколо тексту «Послання Мисаїла», укладеного в 1476 р. та виданого митрополитом Іпатієм Потієм у 1605 р. Згідно з т. зв. московською версією, висунутою у 1629 р. Андрієм Мужиловським, вважалося, що цей твір – підробка, пізніша компіляція на основі послання невідомого в’язня до Московського митрополита Макарія. У статті автор доводить, що «Послання опального до архиєпископа Макарія», видане Іваном Добротворським у 1863 р., є саме тим твором, на який посилався свого часу Мужиловський. На основі порівняння уривків з обох послань показано, що між двома творами справді існує генетичний зв’язок, і доведено автентичність Мисаїлового листа та його первинність щодо «Послання до Макарія». Автор також викладає свої міркування про причини запозичення укладачем «Послання до Макарія» цілих уривків із «Послання Мисаїла». uk
dc.language.iso uk uk
dc.subject походження uk
dc.subject «Послання Мисаїла» uk
dc.subject «Послання до Макарія» uk
dc.subject Андрій Мужиловський uk
dc.subject Іпатій Потій uk
dc.subject origins uk
dc.subject Epistle of Misael uk
dc.subject Epistle to Macarius uk
dc.subject Andrey Muzhylovsky uk
dc.subject Ipatius Potiy uk
dc.title Ревізія московської версії походження "Послання Мисаїла" uk
dc.title.alternative Reconsidering the Moscow Version of the Origins of Epistle of Misael uk
dc.type Article uk
dc.status Опублікований і розповсюджений раніше uk
dc.description.abstracten The article discusses one of the aspects of the polemics regarding the Epistle of Misael, composed in 1476 and published by Metropolitan Ipatius Potiy in 1605. The so-calledMoscow version of its origins, suggested by Andrey Muzhylovsky (Andrzej Mużylowski)in 1629, claims that this epistle is a forgery, a later compilation based on the letter of an unknown prisoner to Macarius, the Metropolitan of Moscow. The author of the present study argues that the text to which Muzhylovsky refers is the Epistle of the Disgraced to Archbishop Macarius, published by Ivan Dobrotvorsky in 1863. Textual comparison of the two letters reveals genetic links between their respective texts and proves the authenticity of the Epistle of Misael and its antecedence to the Epistle to Macarius. The article also discusses the nature of borrowings from the Epistle of Misael in the Epistle to Macarius. uk
dc.relation.source Наукові записки УКУ. - 2015. - Ч. 5 : Богослов’я, вип. 2. uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • 2015 (вип. 2) [31]
    Наукові записки УКУ. - 2015. - Ч. 5 : Богослов’я, вип. 2.

Show simple item record

Search


Browse

My Account

Statistics