Запровадження гімнастики в станичних школах Кубанського козацтва на початку ХХ ст.

Показати скорочений опис матеріалу

dc.contributor.author Zadunajski, Wadym
dc.contributor.author Задунайський, Вадим
dc.date.accessioned 2015-12-15T00:54:05Z
dc.date.available 2015-12-15T00:54:05Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Задунайський В. Запровадження гімнастики в станичних школах Кубанського козацтва на початку ХХ ст. / Вадим Задунайський // Історичні і політологічні дослідження / Гол. ред. П.В.Добров. – Донецьк, 2012. – № 1 – С. 302-309. uk
dc.identifier.uri http://er.ucu.edu.ua/handle/1/415
dc.description.abstract Потреба запровадження гімнастики у станичних школах Кубанського козацького війська була обумовлена як зовнішніми, так і внутрішніми чинниками. Відповідні заходи на Кубані розпочалися наприкінці 1910 р. За основу було взято досвід терських козаків та використано наробки кадетських корпусів. За своїм змістом гімнастика мала воєнізований характер і відповідала потребам майбутньої військової служби молодих козаків. Особливо помітними такі пріоритети були для учнів старшого віку. Гімнастичний вишкіл мав уніфікований характер, що заважало збереженню й розвитку української військово-козацької спадщини у царині виховання молоді. Введення гімнастики було компромісом між уніфікаційними імперськими впливами, та традиціями українського військово-привілейованого козацького середовища, пріоритет в якому залишався за царатом. uk
dc.language.iso uk uk
dc.subject Військова історія uk
dc.subject Military history uk
dc.subject Кубанське козацтво uk
dc.subject Kuban Cossacks uk
dc.subject молоді козаки uk
dc.subject young Cossacks uk
dc.subject станичні школи uk
dc.subject local schools uk
dc.subject гімнастика uk
dc.subject gymnastics uk
dc.subject ігри uk
dc.subject plays uk
dc.subject загальна військова підготовка uk
dc.subject the general military preparation uk
dc.title Запровадження гімнастики в станичних школах Кубанського козацтва на початку ХХ ст. uk
dc.title.alternative The introduction of gymnastics in schools Kuban Cossacks in the early twentieth century uk
dc.type Article uk
dc.status Опублікований і розповсюджений раніше uk
dc.description.abstracten Entering the atheletics in local school Kuban Cossacks has occurred at the end 1910 For base have taken the experience of the Terek Cossacks and development cadet school. The Atheletics had a military nature and was up to quality future soldierly service of the young Cossacks. Education to atheletics was unified that disturbed the conservation and development of the heritage of the ukrainian Cossacks in sphere of the education youth. Entering the atheletics became the compromise between imperial influences and tradition of the ukrainian Cossacks, priority in which remained for imperial centre. uk
dc.relation.source Історичні і політологічні дослідження. Видання Донецького національного університету історичного факультету. uk


Долучені файли

Даний матеріал зустрічається у наступних зібраннях

Показати скорочений опис матеріалу

Пошук


Перегляд

Мій обліковий запис

Статистика