Типи української національної ідентичності: апробація теоретичного концепту

Показати скорочений опис матеріалу

dc.contributor.author Sudyn, Danylo
dc.contributor.author Судин, Данило
dc.date.accessioned 2015-11-24T14:57:42Z
dc.date.available 2015-11-24T14:57:42Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Судин Д. Типи української національної ідентичності: апробація теоретичного концепту / Судин Данило Юрійович // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – № 1045. Серія “Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи”. – Вип. 30. – Харків: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2013. – С. 41–47. uk
dc.identifier.uri http://er.ucu.edu.ua/handle/1/373
dc.description.abstract В статті здійснено апробацію теоретичного концепту типології національних ідентичностей відповідно до двох критеріїв: аскриптивних та діяльнісних ознак. До перших належать ті соціокультурні характеристики індивіда, які він/вона отримує чи незалежно від власних дій чи настанов, чи внаслідок активності, яка не є спрямована на набуття цих ознак (тобто згадані ознаки є епіфеноменами). Натомість до других належать ті характеристики, які можуть бути отриманими лише завдяки свідомій та цілеспрямованій активності індивіда. Відтак, запропоновано наступну типологію національних ідентичностей: 1) інтенсивний тип ідентичності (на основі як аскриптивних, так і діяльнісних ознак); 2) аскриптивний тип (лише на основі аскриптивних ознак); 3) консекутивний тип (лише на основі діяльнісних ознак); 4) невизначений тип (на основі жодного з критеріїв). Апробацію здійснено на основі результатів всеукраїнського опитування “Українське суспільство – 2006”. uk
dc.language.iso uk uk
dc.subject національна ідентичність uk
dc.subject компоненти національної ідентичності uk
dc.subject national identity en
dc.subject components of national identity en
dc.subject sociology en
dc.subject типи національної ідентичності uk
dc.subject types of national identity en
dc.title Типи української національної ідентичності: апробація теоретичного концепту uk
dc.title.alternative Types of Ukrainian National Identity: Approbation of Theoretical Concept en
dc.type Article en
dc.status Опублікований і розповсюджений раніше uk
dc.subject.udc (316.356.4:159.923.2-054.5)(477)
dc.description.abstracten The article offers approbation of theoretical concept of typology of national identities according to two criteria: ascriptive and voluntary. The first group consists of sociocultural characteristics of individual, which are obtained either without any activity or attitudes, or as a result of activity, which wasn’t aimed to achieve these characteristics (so they are epiphenomena of that activity). The other group consists of characteristics, which could be obtained only in case of conscious and purposeful individual’s activity. These two criteria make possible elaboration of national identities typology, which contains four types. First type is defined as intense identity, because it is based on two groups of criteria simultaneously. Second type is defined as ascriptive identity, because it is based only on ascriptive characteristics. Third type is defined as consecutive identity, because it is based on voluntary characteristics, but not on individual activity – rather on individual ideas about role of voluntary actions and their results in obtaining national identity. Fourth type is defined as indefinite identity, because it is based on absence of clear understanding of criteria, which allow possessing national identity. Empirical verification of offered typology is conducted on results of Ukrainian survey “Ukrainian Society – 2006” (respondents with Ukrainian national identity). Validity of criteria classification into two groups, ascriptive and voluntary, is confirmed by exploratory factor analysis of responses to the 9 questions about characteristics, important to be Ukrainian. Exploratory factor analysis has been conducted using categorical principal components analysis with oblique rotation (method direct oblimin). This method of EFA has been used, because it is based on categorical variables quantification, which allows using all analytic resources of EFA – computing factor variables, which are sensitive to the contribution of observed variables to the latent factor variable. Validity of national identities typology has been confirmed by analysis of proportion of respondents, who identify themselves with citizens of Ukraine, in four types of national identity. This analysis showed, that national identities typology are hierarchic: the highest proportion of respondents identifying themselves with citizens of Ukraine is observed in group of respondents with intense type of national identity, the lowest – in group of respondents with indefinite type of national identity. Other source of concept validation has been used: analysis of respondents without Ukrainian national identity. Analysis of their responses about nature of Ukrainian national identity and their national self-identity has showed tendencies, which correspond to the tendencies in the medium of respondents with Ukrainian national identity. en
dc.relation.source Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – № 1045. Серія “Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи”. – Вип. 30. uk


Долучені файли

Даний матеріал зустрічається у наступних зібраннях

Показати скорочений опис матеріалу

Пошук


Перегляд

Мій обліковий запис

Статистика