«Не-ідентичне-з-собою»: децентрація суб’єкта у фільмі «Тіні забутих предків»

Show simple item record

dc.contributor.author Брюховецька, Ольга
dc.contributor.author Briukhovetska, Olha
dc.date.accessioned 2015-11-19T20:36:31Z
dc.date.available 2015-11-19T20:36:31Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Брюховецька О. «Не-ідентичне-з-собою»: децентрація суб’єкта у фільмі «Тіні забутих предків» / Ольга Брюховецька // Наукові записки УКУ. - 2015. - Ч. 6 : Журналістика. Медіакомунікації, вип. 1. - C. 58-73. uk
dc.identifier.uri http://er.ucu.edu.ua/handle/1/344
dc.description.abstract У статті аналізується робота принципу «не-ідентичного-з-собою» у фільмі «Тіні забутих предків» (режисер Сергій Параджанов, Кіностудія ім. О. Довженка, 1965), що є найбільшим досягненням повоєнного українського кіно. Цей фільм розглядається не тільки як створення альтернативної радянській ідентичності, але також як альтернатива ідентичності як такій, як децентрація суб’єкта на різних рівнях: історії сприйняття фільму, включеної у загальні ідеологічні формації, що домінували в нормативних приписах радянського кіно того періоду; історії, розказаної у фільмі, яка передбачає множинну інтерпретацію зі зміщуваним центром; а також візуальної та акустичної організації кінематографічного суб’єкта, що вводить «не-ідентичне-з-собою» на рівні роботи кінематографічного апарату. uk
dc.language.iso uk uk
dc.subject «не-ідентичне-з-собою» uk
dc.subject децентрація uk
dc.subject «Тіні забутих предків» uk
dc.subject Сергій Параджанов uk
dc.subject “not-identical-with-itself” uk
dc.subject decentering uk
dc.subject “Shadows of Forgotten Ancestors” uk
dc.subject Sergey Parajanov uk
dc.title «Не-ідентичне-з-собою»: децентрація суб’єкта у фільмі «Тіні забутих предків» uk
dc.title.alternative «Not-Identical-With-Itself»: Decentering of Subject in Film «Shadows of Forgotten Ancestors» uk
dc.type Article uk
dc.status Опублікований і розповсюджений раніше uk
dc.description.abstracten The article analyzes the work of the principle of “not-identical-with-itself” in thefilm “Shadows of Forgotten Ancestors” (directed by Sergey Parajanov, Dovzhenko Film Studios, 1965), the most outstanding work of postwar Ukrainian cinema. This film is considered not only as an alternative to Soviet identity, but as an alternative to identity as such, as a decentering of subject on the different levels – that of a history of reception of the film, inscribed in general ideological formations, which dominated in normative prescriptions of Soviet cinema of the period; the story told in the film, which presupposes multiple interpretation with a shifting center; as well as visual and acoustic organization of cinematic subject, which introduces “not-identical-with-itself” on the level of the work of a cinematic apparatus. uk
dc.relation.source Наукові записки УКУ. - 2015. - Ч. 6 : Журналістика. Медіакомунікації, вип. 1. uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search


Browse

My Account

Statistics