Cв. Тома Аквінський про остаточну мету людського життя в «Сумі теології», І-ІІ

Показати скорочений опис матеріалу

dc.contributor.author Dobko, Taras
dc.contributor.author Добко, Тарас
dc.date.accessioned 2015-07-20T16:11:18Z
dc.date.available 2015-07-20T16:11:18Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Добко Т. Cв. Тома Аквінський про остаточну мету людського життя в «Сумі теології», І-ІІ / Тарас Добко // Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. - Харків-Суми, 2011. - № 940. Серія «Теорія культури і філософія науки», вип. 41. – С. 84–89. uk
dc.identifier.uri http://er.ucu.edu.ua/handle/1/300
dc.description.abstract В статті розглянуто погляди середньовічного філософа і богослова Томи Аквінського на остаточну мету людського існування та її значення щодо участі людини в суспільно-політичному житті. Автор висвітлює розуміння евдаймонії як інклюзивної мети людського існування, яка охоплює всі види благ, до яких людські природні прагнення скеровані заради них самих. Поряд з розрізненням недосконалого і досконалого щастя, подається критичний розгляд поглядів Томи на локалізацію правдивого щастя у діяльності теоретичного розуму та пізнавального споглядання Божественної Сутності. uk
dc.language.iso uk uk
dc.subject eudaimonia uk
dc.subject happiness uk
dc.subject human nature uk
dc.subject contemplation uk
dc.subject virtue uk
dc.subject God uk
dc.subject society uk
dc.subject political life uk
dc.subject Thomas Aquinas uk
dc.subject евдаймонія uk
dc.subject щастя uk
dc.subject людська природа uk
dc.subject споглядання uk
dc.subject чеснота uk
dc.subject Бог uk
dc.subject суспільство uk
dc.subject політичне життя uk
dc.subject Тома Аквінський uk
dc.title Cв. Тома Аквінський про остаточну мету людського життя в «Сумі теології», І-ІІ uk
dc.title.alternative St. Thomas on the last end of human life in Summa Theologica, I-II uk
dc.type Article uk
dc.description.abstracten This article presents the views of the medieval philosopher and theologian Thomas Aquinas about the final end of human life and its meaning for the human person’s participation in social and political life. We adopt understanding of eudaimonia as the inclusive end of human existence comprising all kinds of goods that are willed in human natural strivings for their own sake. While distinguishing between the notions of imperfect and perfect happiness, we offer a critical analysis of St. Thomas’ views on the localization of the true happiness uk
dc.relation.source Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. - Харків-Суми, 2011. - № 940. Серія «Теорія культури і філософія науки», вип. 41. uk


Долучені файли

Даний матеріал зустрічається у наступних зібраннях

Показати скорочений опис матеріалу

Пошук


Перегляд

Мій обліковий запис

Статистика