Феноменологія смирення

Show simple item record

dc.contributor.author Dobko, Taras
dc.contributor.author Добко, Тарас
dc.date.accessioned 2015-07-17T19:46:01Z
dc.date.available 2015-07-17T19:46:01Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Добко Т. Феноменологія смирення / Тарас Добко // Гуманітарні студії. – Київ : КНУ ім. Т. Шевченка, 2013. – Вип. 20. – С. 52–62. uk
dc.identifier.uri http://er.ucu.edu.ua/handle/1/296
dc.description.abstract Запропоновано феноменологічне дослідження природи і цінності смирення. На тлі його порівняння з гординею як його протилежністю, виокремлення різних видів гордині, представлено оригінальний етос смирення, який увиразнює його дух слу- жіння і сприйняття дійсності як дару людської і божественної любові. Обґрунто- вано християнські витоки смирення, яке закорінене у відтворенні людиною божес- твенної кенотичної динаміки, коли Бог умалює себе у Христі і "сходить" до людей для того, щоб їм послужити. uk
dc.language.iso uk uk
dc.subject смирення uk
dc.subject гординя uk
dc.subject людина uk
dc.subject християнство uk
dc.subject феноменологія uk
dc.subject humility uk
dc.subject pride uk
dc.subject human person uk
dc.subject Christianity uk
dc.subject phenomenology uk
dc.title Феноменологія смирення uk
dc.title.alternative Phenomenology of Humility uk
dc.type Article uk
dc.description.abstracten This article offers phenomenological analysis of the nature and value of humility. By its comparison with pride as its opposite and pride's different kinds the evidence for the original ethos of humility is presented which discloses its spirit of service and its perception of reality as a gift of human and divine love. The Christian sources of humility rooted in the human person's imitation of the divine kenotic dynamics when God empties himself in Christ and descends to people to serve them are discussed. uk
dc.relation.source Гуманітарні студії. – Київ : Київський національний університет ім. Т. Шевченка, 2013. – Вип. 20. uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search


Browse

My Account

Statistics