Основні засади феноменологічної концепції пізнання

Show simple item record

dc.contributor.author Dobko, Taras
dc.contributor.author Добко, Тарас
dc.date.accessioned 2015-07-17T19:37:18Z
dc.date.available 2015-07-17T19:37:18Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Добко Т. Основні засади феноменологічної концепції пізнання / Тарас Добко // Мультиверсум. – Київ : Центр дух. культури, 2010. – Вип. 10(98). – С. 43–52. uk
dc.identifier.uri http://er.ucu.edu.ua/handle/1/295
dc.description.abstract Визначено головні елементи феноменологічної теорії людського пізнання, наголошено на важливості осмислення природи людської свідомості та пізнавального стосунку людини до дійсності на підставі феноменологічного прояснення ідей інтенційності, феномену та досвіду. Розглянуто елементи феноменологічної відповіді на класичну гносеологічну проблему подолання дистанції між суб’єктивним та об’єктивним полюсами пізнання, між розумом і буттям. Представлено розуміння феноменології як філософського проекту, що дає змогу повернути ідею об’єктивності та істини в орбіту людського пізнання і мислення. На підставі феноменологічного тлумачення життя людського розуму запропоновано парадигму раціональності, яка вбачає основну ціль пізнання у пошуку першоджерела споглядання дійсності відповідно до її природи і стилю презентації. На цьому тлі також сформульовано питомі завдання феноменологічної епістемології. uk
dc.language.iso uk uk
dc.subject phenomenology uk
dc.subject knowledge uk
dc.subject consciousness uk
dc.subject experience uk
dc.subject intentionality uk
dc.subject phenomenon uk
dc.subject truth uk
dc.subject objectivity uk
dc.subject evidence uk
dc.subject феноменологія uk
dc.subject пізнання uk
dc.subject свідомість uk
dc.subject досвід uk
dc.subject інтенційність uk
dc.subject феномен uk
dc.subject істина uk
dc.subject об’єктивність uk
dc.subject унаочнення uk
dc.title Основні засади феноменологічної концепції пізнання uk
dc.title.alternative On the foundational principles of the phenomenological theory of knowledge and the objectives of phenomenological epistemology uk
dc.type Article uk
dc.description.abstracten The author identifies the principal elements of the phenomenological theory of knowledge by way of depicting the life of human consciousness and the human person’s cognitive relationship to reality in terms of the phenomenological elucidation of the notions of intentionality, phenomenon and experience. He describes some elements of the phenomenological response to the classical epistemological problem of overcoming the distance between the subjective and objective poles of human cognition, or between mind and reality. The author endorses an interpretation of phenomenology as a philosophical endeavor that enables the return of the ideas of objectivity and truth into the domain of human knowledge and thinking. He also proposes for discussion a paradigm of rationality that is rooted in the phenomenological vision of the life of human reason and implies the search for the object’s primordial intuitive givenness correlated with its nature and style of presentation. Against this background the principal objectives of phenomenological epistemology are being formulated. uk
dc.relation.source Київ : Центр духовної культури, 2010. – Вип. 10(98). uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search


Browse

My Account

Statistics