Статистика пошуків

Статистика пошуків для: „General University Departments | Загальноуніверситетські кафедри“

Популярні пошукові терміни

Пошукові терміни Пошуки % від усіх Перегляди/пошук
1 author_authority:(d59ee297-010f-4934-8d94-577687066850) 56 39,72% 0,00
2 dateIssued_keyword:2011 29 20,57% 0,00
3 subject_keyword:фемінітиви, аґентиви жіночого роду, загальний чоловічий рід, мовна політика 28 19,86% 0,00
4 dateIssued_keyword:2009 27 19,15% 0,00
5 subject_keyword:експансіонізм, риторика, граматика, стилістика, семіотика, герменевтика, поетика, лінгвістика тексту. 25 17,73% 0,00
6 dateIssued_keyword:2014 21 14,89% 0,00
7 subject_keyword:українська мова як іноземна, дискурс-аналіз, види іншомовної компетенції (мовна, комунікативна, соціокультурна, риторична, дискурсивна), індукція, дедукція, мовленнєвий акт, мовленнєвий жанр, інтертекстуальна чутливість 21 14,89% 0,00
8 subject_keyword:експансіонізм 5 3,55% 0,00
9 subject_keyword:дискурс-аналіз 3 2,13% 0,00
10 subject_keyword:лінгвістика тексту 3 2,13% 0,00

Загалом

Пошуки % від усіх Перегляди/пошук
141 100,00% 0,00