Статистика пошуків

Статистика пошуків для: „General University Departments | Загальноуніверситетські кафедри“

Популярні пошукові терміни

Пошукові терміни Пошуки % від усіх Перегляди/пошук
1 author_authority:(d59ee297-010f-4934-8d94-577687066850) 53 49,07% 0,00
2 subject_keyword:фемінітиви, аґентиви жіночого роду, загальний чоловічий рід, мовна політика 28 25,93% 0,00
3 dateIssued_keyword:2011 26 24,07% 0,00
4 subject_keyword:експансіонізм, риторика, граматика, стилістика, семіотика, герменевтика, поетика, лінгвістика тексту. 25 23,15% 0,00
5 dateIssued_keyword:2009 23 21,30% 0,00
6 subject_keyword:українська мова як іноземна, дискурс-аналіз, види іншомовної компетенції (мовна, комунікативна, соціокультурна, риторична, дискурсивна), індукція, дедукція, мовленнєвий акт, мовленнєвий жанр, інтертекстуальна чутливість 21 19,44% 0,00
7 dateIssued_keyword:2014 19 17,59% 0,00
8 subject_keyword:експансіонізм 3 2,78% 0,00
9 subject_keyword:семіотика 2 1,85% 0,00
10 subject_keyword:лінгвістика тексту 1 0,93% 0,00

Загалом

Пошуки % від усіх Перегляди/пошук
108 100,00% 0,00