Преподобна мати Йосафата: зразок служіння Богу, Церкві та українському суспільству, покровителька соціальних педагогів УКУ

Показати скорочений опис матеріалу

dc.contributor.author Ciupa, Luiza
dc.contributor.author Цюпа, с. Луїза
dc.date.accessioned 2015-04-15T14:14:26Z
dc.date.available 2015-04-15T14:14:26Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Цюпа Л. Преподобна мати Йосафата: зразок служіння Богу, Церкві та українському суспільству, покровителька соціальних педагогів УКУ / с. Луїза Цюпа // Наукові записки УКУ. - 2014. - Ч. 4 : Педагогіка. Психологія, вип. 1. - C. 136-145. uk
dc.identifier.uri http://er.ucu.edu.ua/handle/1/171
dc.description.abstract Висвітлено життєвий шлях Михайлини Гордашевської, її покликання до творення нового згромадження (Блаженної Матері Йосафати); розглянуто основні віхи діяльності та багатогранні аспекти служіння, навчання і виховання дітей, молоді і старших, медична і духовна допомога хворим. Наголошується на важливості її прикладу служіння для педагогів, а передовсім – для соціальних педагогів, у місії виховання молодого покоління та християнського служіння в суспільстві. Також акцентовано на необхідності введення спеціальності «Християнська педагогіка» у вищих навчальних закладах. uk
dc.language.iso uk uk
dc.subject Михайлина Гордашевська uk
dc.subject навчання uk
dc.subject виховання uk
dc.subject християнська педагогіка uk
dc.subject Mykhaylyna Hordashevska en
dc.subject teaching en
dc.subject education en
dc.subject Christian pedagogy en
dc.title Преподобна мати Йосафата: зразок служіння Богу, Церкві та українському суспільству, покровителька соціальних педагогів УКУ uk
dc.title.alternative Reverend Mother Josaphata: Example of Service to God, the Church and Ukrainian Society, Patroness of Social Pedagogues of UCU uk
dc.type Article uk
dc.description.abstracten The life of Mykhaylyna Hordashevska, her vocation to the creation of a new congregation (of Blessed Mother Josaphata) are revealed; major directions of activities and polyhedral aspects of her service, teaching and education of children, youth and adults, medical and spiritual care to patients are considered. The article emphasizes the importance of her example of service for teachers, and, most importantly, for social pedagogues in the mission of educating the young generation and Christian service in the society. It also accentuates the need for the introduction of specialty «Christian pedagogy» in institutions of higher education. uk
dc.relation.source Наукові записки УКУ uk


Долучені файли

Даний матеріал зустрічається у наступних зібраннях

Показати скорочений опис матеріалу

Пошук


Перегляд

Мій обліковий запис

Статистика