“Наполеоніда” на Сході Європи: Уявлення, проекти та діяльність уряду Франції щодо південно-західних окраїн Російської імперії на початку XIX століття.

Show simple item record

dc.contributor.author Ададуров, Вадим
dc.contributor.author Adadurov, Vadym
dc.date.accessioned 2019-06-12T12:38:47Z
dc.date.available 2019-06-12T12:38:47Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Вадим Ададуров. “Наполеоніда” на Сході Європи: Уявлення, проекти та діяльність уря- ду Франції щодо південно-західних окраїн Російської імперії на початку XIX століття. Вид. 2-ге, доп. і переробл. Львів: Видавництво Українського Католицького Університету 2018. 624 с. uk
dc.identifier.uri http://er.ucu.edu.ua/handle/1/1554
dc.description.abstract У монографії досліджується ставлення уряду Франції доби Нанолеона І до південно- західних земель Російської імперії, які сьогодні належать до складу Української держави. Це ставлення розглядається як багаторівневе історичне явище, яке, хоч формувалося під впливом військово-політичного зацікавлення Нанолеона Східною Європою, визначалося змістом інформаційних потоків, які наснажували уяву французьких діячів, а також особливостями культурних узвичаєнь, світогляду, ментальності цих представників західної цивілізації. Головною джерельною базою дослідження стали документи з архівів Франції, Австрії, Польщі й України. Серед використаних у дослідженні наукових методів важлива роль належить інструментарію культурної антропології та психології уяви, який допомагає зрозуміти історичну реальність з точки зору її безпосередніх акторів, тобто Наполеона і його політичного оточення. uk
dc.language.iso uk uk
dc.publisher Видавництво УКУ uk
dc.subject Наполеон, Франція, цивілізація, образ, соціальна група, «ментальна карта», експансія, українські козаки, кримські татари, «Наполеоніда», Велика армія uk
dc.title “Наполеоніда” на Сході Європи: Уявлення, проекти та діяльність уряду Франції щодо південно-західних окраїн Російської імперії на початку XIX століття. uk
dc.title.alternative ‘Napoléonide’ in the East of Europe: Perceptions, Projects and Actions of the French Government in Relation to the South-Western Border- lands of the Russian Empire at the dawn of the 19th Century uk
dc.type Book uk
dc.status Публікується вперше uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search


Browse

My Account

Statistics