Фундація Галицької митрополії у світлі дипломатичного листування Австрії та Святого Престолу 1807-1808 років: Збірник документів

Show simple item record

dc.contributor.author Ададуров, Вадим
dc.contributor.author Adadurov, Vadym
dc.date.accessioned 2019-06-12T11:48:46Z
dc.date.available 2019-06-12T11:48:46Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Фундація Галицької митрополії у світлі дипломатичного листування Австрії та Святого Престолу 1807-1808 років: Збірник документів / упорядкування, вступна стаття та коментарі Вадима Ададурова. Львів: Видавництво Українського католицького університету. 2011. ІУІІІ + 190 с. + 8 с. кольор. іл. FOUNDATION OF THE GALICIAN METROPOLITANATE in the light of diplomatic correspondence between Austria and the Holy See, 1807-1808: Collection of documents / compiled, introduced, and commented by Vadym Adadurov. Lviv: Ukrainian Catholic University Press, 2011. LVIII + 190 p. -t- 8 p. ill. uk
dc.identifier.uri http://er.ucu.edu.ua/handle/1/1553
dc.description.abstract У виданні переглядається усталений з часу виходу в світ «Анналів Руської Церкви» (1862) історіографічний канон оповіді про відкриття унійної митрополії в Галичині. На основі уперше оприлюднених документів з Домашнього, Придворного та Державного Архіву Австрії уточнюються причини, етапи, хронологічні віхи, а також суттєво розширюється коло дійових осіб цієї важливої події, яка органічно вписується у європейський контекст початку XIX ст. uk
dc.language.iso uk uk
dc.publisher Видавництво УКУ uk
dc.subject Австрійська імперія, Святий Престол, Марія-Терезія, Йосиф ІІ, Антоній Ангелович uk
dc.title Фундація Галицької митрополії у світлі дипломатичного листування Австрії та Святого Престолу 1807-1808 років: Збірник документів uk
dc.title.alternative Foundation of the Galician metropolitanate in the light of diplomatic correspondence between Austria and the Holy See, 1807-1808: Collection of documents uk
dc.type Book uk
dc.status Публікується вперше uk
dc.description.abstracten This edition contains first-time published documents from the Haus-, Hof-, and Staats- Archiv in Vienna concerning the erection of the Uniate Metropolitanate in Galicia. It reviews the historiographical cannon accepted since the appearance of the Annales Ecclesiae Ruthenae in 1862. These new documents contribute in clarifying the reasons, stages, and chronological periods. They also identify a wider circle of the main players of this significant event and are intrinsic to understanding the European context of the beginning of the 19th century. uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search


Browse

My Account

Statistics