Духовно-формаційна система координат Українського католицького університету: богослов’я, візія і досвід

Show simple item record

dc.contributor.author Zhukovskyy, Viktor
dc.contributor.author Жуковський, Віктор
dc.date.accessioned 2019-01-12T18:54:31Z
dc.date.available 2019-01-12T18:54:31Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Жуковський В., Духовно-формаційна система координат Українського католицького університету: богослов’я, візія і досвід // Духовна безпека України: погляд суспільствознавства і богослов’я: матеріали ХVІІ науково-практичної конференції. – К. : ВНЗ «Національна академія управління», 2018. – С. 16-25. uk
dc.identifier.uri http://er.ucu.edu.ua/handle/1/1292
dc.description.abstract В статті описується важливість системного підходу до формації особи в навчальних закладах гуманітарної освіти. Автор статті наполягає на комплексному підході, що враховує гармонійну взаємозалежність та поєднання трьох елементів освітньо-виховного процесу: науково-педагогічного, духовно-формаційного і суспільно-практичного. На основі прикладу Українського католицького університету, показується, як органічне поєднання академічного, духовно-містичного та практичного виміру, здійснює благотворний вплив, з одного боку, на формування особистості фахівця та його практичних навичок, а з іншого – на освітній простір і суспільство загалом. uk
dc.language.iso uk uk
dc.subject трирівнева освіта uk
dc.subject three-level education uk
dc.subject освітньо-виховний процес uk
dc.subject educational process uk
dc.subject духовна формація uk
dc.subject spiritual formation uk
dc.subject доксологічне богослов’я uk
dc.subject doxological theology uk
dc.subject містичне богослов’я uk
dc.subject mystical theology uk
dc.subject академічне богослов’я uk
dc.subject academic theology uk
dc.subject формування особистості uk
dc.subject formation of personality uk
dc.title Духовно-формаційна система координат Українського католицького університету: богослов’я, візія і досвід uk
dc.title.alternative The Spiritual Formational System of the Coordinates of the Ukrainian Catholic University: Theology, Vision and Experience uk
dc.type Article uk
dc.status Опублікований і розповсюджений раніше uk
dc.description.abstracten The article describes the importance of a systematic approach to the formation of a person in university education. The author insists on an integrated approach that takes into account the harmonious interdependence and the combination of three elements of the educational process: scientific, spiritual-formative and social-practical. On the basis of the example of the Ukrainian Catholic University, he shows how an organic combination of academic, spiritual and practical dimensions, has a beneficial effect on the formation of the personality of a specialist and his practical skills, on the one hand, and on the educational space and whole society, on the other. uk
dc.relation.source Духовна безпека України: погляд суспільствознавства і богослов’я: матеріали ХVІІ науково-практичної конференції uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search


Browse

My Account

Statistics