Бог - миротворець чи революціонер? Від віри до дії. Богословські виміри майдану

Show simple item record

dc.contributor.author Zhukovskyy, Viktor
dc.contributor.author Жуковський, Віктор
dc.date.accessioned 2019-01-12T14:24:25Z
dc.date.available 2019-01-12T14:24:25Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Жуковський В., Бог - миротворець чи революціонер? Від віри до дії. Богословські виміри майдану // Бог і Майдан: Аналіз і свідчення / Філософсько-богословський факультет УКУ, кафедра пасторального богослов’я; за загальною редакцією Михайла Димида. Львів: Український католицький університет, 2018. – С. 85-99. uk
dc.identifier.uri http://er.ucu.edu.ua/handle/1/1291
dc.description.abstract У статті розглянуто взаємозалежність між вірою і сповідуванням Пресвятої Трійці, молитвою і тайнодіянням Церкви, з одного боку, та виборюванням і будуванням справедливих суспільних відносин в Україні, з другого. Автор роздумує над християнськими, богословськими вимірами феномену Майдану. Головну увагу звернено на фундаментальне значення діяльної природи троїчної віри, яку християнин повинен виражати у суспільних взаєминах через реалізацію головних соціальних принципів: персональності, солідарності, субсидіарності і спільного добра. Автор також зосереджується на інтерпретації миротворчої та революційної природи Церкви, яка, залишаючись божественним носієм миру, водночас, покликана боротися проти несправедливості, неправди, гноблення і будь-яких інших: політичних і економічних, релігійних і культурних, явних і прихованих – форм гноблення, дискримінації і рабства. uk
dc.language.iso uk uk
dc.subject Пресвята Трійця uk
dc.subject Holy Trinity uk
dc.subject Церква uk
dc.subject Church uk
dc.subject Майдан uk
dc.subject Maidan uk
dc.subject персональність uk
dc.subject personality uk
dc.subject спільне добро uk
dc.subject common good uk
dc.subject солідарність uk
dc.subject solidarity uk
dc.subject субсидіарність uk
dc.subject subsidiarity uk
dc.title Бог - миротворець чи революціонер? Від віри до дії. Богословські виміри майдану uk
dc.title.alternative God as Peace Maker or Revolutionary? From Faith to Action. Theological Dimensions of Maidan uk
dc.type Article uk
dc.status Опублікований і розповсюджений раніше uk
dc.description.abstracten The article discusses both the interdependence between faith and the profession of the Holy Trinity, prayer and the sacramental activity of the Church and the struggles for establishing transparent social relations in Ukraine. The author reflects upon the Christian theological dimensions of the phenomenon of Maidan. Major attention is directed to the fundamental significance of the effective nature of the Trinitarian belief, which a Christian is supposed to express in social relations via the realization of basic social principles: personality, solidarity, subsidiarity and the common good. The author also dwells on the interpretation of peace-making and the revolutionary nature of the Church, which, while remaining the divine medium of peace, is called to combat injustice, falsehoods, oppression and any other subtle or over social, political, economic, religious and cultural suppressions discriminations, and enslavement. uk
dc.relation.source Бог і Майдан: Аналіз і свідчення / Філософсько-богословський факультет Українського католицького університету. Львів: УКУ, 2018. – 224 с. uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search


Browse

My Account

Statistics