Апофатична тріадологія та катафатична синергія у богословській думці Василія Великого

Show simple item record

dc.contributor.author Zhukovskyy, Viktor
dc.contributor.author Жуковський, Віктор
dc.date.accessioned 2019-01-12T13:47:37Z
dc.date.available 2019-01-12T13:47:37Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Жуковський В., Апофатична тріадологія та катафатична синергія у богословській думці Василія Великого // Vox Patrum 38 (2018) t. 70, 1-22. uk
dc.identifier.uri http://er.ucu.edu.ua/handle/1/1290
dc.description.abstract У статті розглянуто проблему онтологічного розрізнення між Божою трансцендентністю та іманентністю в богословській думці Василія Великого, Отця Церкви IV століття. Автор представляє важливий концептуальний та термінологічний апарат, що його використовує Василій Великий у своєму антиномічному підході до «примирення» апофатичних і катафатичних образів Бога. Він аналізує основні характеристики цих двох вимірів природи Бога. Особлива увага надається аналізу синергетичного підходу щодо відповіді на питання: як може Бог, який є повністю онтологічно віддалений від створеної реальності, в той же час бути активно присутнім у світі і наповнювати його. У цьому контексті автор аналізує ключові поняття, які виражають «внутрішньобожу» віддаленість і Божу активну близькість стосовно створеного буття. uk
dc.language.iso uk uk
dc.subject Василій Великий uk
dc.subject Basil the Great uk
dc.subject апофатика uk
dc.subject apophatic uk
dc.subject катафатика uk
dc.subject kataphatic uk
dc.subject сутність uk
dc.subject essence uk
dc.subject милість uk
dc.subject condescension uk
dc.subject Божа енергія uk
dc.subject Divine energy uk
dc.subject Божа сила uk
dc.subject Божа природа uk
dc.subject благодать uk
dc.subject synergy uk
dc.title Апофатична тріадологія та катафатична синергія у богословській думці Василія Великого uk
dc.title.alternative Apophatic Triadology and Kataphatic Synergy in the Theology of Basil the Great uk
dc.type Article uk
dc.status Опублікований і розповсюджений раніше uk
dc.description.abstracten The article discusses the problem of the ontological distinction between God’s transcendence and immanence in the theological thought of Basil the Great, a Church Father of the IV century. The author presents the main conceptual and terminological apparatus that Basil used in his antinomic approach to the “re¬conciliation” of apophatic and kataphatic images of God. He analyzes the key characteristics of these two dimensions of the nature of God. Special attention is paid to the analysis of the synergetic approach in answering the question: how can God, who is completely ontologically removed from created reality, be at the same time actively present in the world and filling it. In this context, the author analyzes the key notions, which express the “intradivine” remoteness and God’s active nearness in relation to created being. uk
dc.relation.source VOX PATRUM uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search


Browse

My Account

Statistics