Божа велич і провидіння в богослов’ї Іринея Ліонського

Show simple item record

dc.contributor.author Zhukovskyy, Viktor
dc.contributor.author Жуковський, Віктор
dc.date.accessioned 2019-01-12T13:08:09Z
dc.date.available 2019-01-12T13:08:09Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Жуковський В., Божа велич і провидіння в богослов’ї Іринея Ліонського // Vox Patrum 38 (2018) t. 69, 755-770. uk
dc.identifier.uri http://er.ucu.edu.ua/handle/1/1289
dc.description.abstract У статті розглядається проблема онтологічного розрізнення між Божою трансцендентністю та іманентністю в богословській думці Іринея Ліонського, Отця Церкви II-III ст. Автор представляє важливий концептуальний та термінологічний апарат, що його використовує Іриней у своєму антиномічному підході до «примирення» апофатичних і катафатичних образів Бога. Він аналізує основні характеристики цих двох вимірів природи Бога. Особлива увага надається аналізу катафатичного підходу щодо відповіді на питання: як може Бог, який є повністю онтологічно віддалений від створеної реальності, в той же час бути активно присутнім у світі і наповнювати його. У цьому контексті автор аналізує ключові поняття, які виражають «внутрішньобожу» віддаленість і Божу активну близькість стосовно створеного буття. uk
dc.language.iso uk uk
dc.subject Іриней Ліонський uk
dc.subject Irenaeus of Lyons uk
dc.subject Божа велич uk
dc.subject Divine greatness uk
dc.subject Божа філантропія uk
dc.subject Divine philanthropy uk
dc.subject Божі руки uk
dc.subject Divine hands uk
dc.subject Слово uk
dc.subject Logos uk
dc.subject Мудрість uk
dc.subject Sophia uk
dc.subject Божа енергія uk
dc.subject Divine energy uk
dc.title Божа велич і провидіння в богослов’ї Іринея Ліонського uk
dc.title.alternative Divine Greatness and Providence According to the Theology of Irenaeus of Lyons uk
dc.type Article uk
dc.status Опублікований і розповсюджений раніше uk
dc.description.abstracten The article discusses the problem of the ontological distinction between God’s transcendence and immanence in the theological thought of Irenaeus of Lyons, a Church Father of the II-III century. The author presents the main conceptual and terminological apparatus that Irenaeus used in his antinomic approach to the “reconciliation” of apophatic and kataphatic images of God. He analyzes the key characteristics of these two dimensions of the nature of God. Special attention is paid to the analysis of the kataphatic approach in answering the question: how can God, who is completely ontologically removed from created reality, be at the same time actively present in the world and filling it. In this context, the author analyzes the key notions, which express the “intradivine” remoteness and God’s active nearness in relation to created being. uk
dc.relation.source VOX PATRUM uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search


Browse

My Account

Statistics