Українські католицькі єпископи – вибрані чи призначені?

Show simple item record

dc.contributor.author Димид, Михайло
dc.contributor.author Dymyd, Mychajlo
dc.date.accessioned 2019-01-09T13:48:33Z
dc.date.available 2019-01-09T13:48:33Z
dc.date.issued 1984-06
dc.identifier.citation Димид М. Українські католицькі єпископи – вибрані чи призначені? / Михайло Димид // Патріархат. - 1984. - Ч. 6. - С. 11-12. uk
dc.identifier.uri http://er.ucu.edu.ua/handle/1/1286
dc.description.abstract Автор аналізує публікацію в «Інформаційній Службі для Східних Церков», що є періодичною публікацією Священної Конгрегації для Східних Церков. Там є чотири документи, з яких в перших двох говориться про призначення українських єпископів у Пармі і Саскатуні. Автор пише, що Папа Римський призначає, а не Український Синод. І що Український Синод не має своєї власної виборчої волі. Далі аналізує третю і четверту публікації, які говорять про окремий спосіб виборів у інших Патріарших Синодах в Католицькій Церкві. А зокрема вибори Патріяршого Халдейського Синоду і вибори в Сирійській Церкві, де ми знаходимо в них прикметник «патріярший», що не появляється у відношенні до Української Церкви. В кінці автор говорить, що вибори є одним з прав, які найбільше спричинилися до збереження особистості Східних Церков. Коли Синод приступає до виборів, він тим виявляє і зберігає власну гідність і власну волю! А в Українській Церкві це так не відбувається. uk
dc.language.iso uk uk
dc.subject Українська Католицька Церква uk
dc.subject "elected" uk
dc.subject «призначений» uk
dc.subject Ukrainian Synod uk
dc.subject «патріярший» uk
dc.title Українські католицькі єпископи – вибрані чи призначені? uk
dc.type Article uk
dc.status Опублікований і розповсюджений раніше uk
dc.description.abstracten The author analyzes the publication in the "Information Service for the Eastern Churches", which is the periodical publication of the Holy Congregation for the Eastern Churches. There are four documents, of which the first two refer to the appointment of Ukrainian bishops in Parma and Saskatoon. The author writes that the Pope is nominating, not the Ukrainian Synod. And that the Ukrainian Synod does not have its own electoral will. Next, he analyzes the third and fourth publications, which speak of a separate way of electing other Patriarchal Synods in the Catholic Church. In particular, the election of the Patriarchal Chaldean Synod and the elections in the Syrian Church, where we find in them an adjective "patriarchal" that does not appear in relation to the Ukrainian Church. In the end, the author says that the election is one of the rights that most contributed to the preservation of the identity of the Eastern Churches. When the Synod begins the election, it reveals and retains its own dignity and will! And this is not the case in the Ukrainian Church. uk
dc.relation.source "Патріархат" uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search


Browse

My Account

Statistics