Однакова гідність всіх хрещених

Show simple item record

dc.contributor.author Димид, Михайло
dc.contributor.author Dymyd, Mychajlo
dc.date.accessioned 2019-01-09T13:20:09Z
dc.date.available 2019-01-09T13:20:09Z
dc.date.issued 1984-02
dc.identifier.citation Димид М. Однакова гідність всіх хрещених / Михайло Димид // Патріархат. - 1984. - Ч. 2. - С. 12-13. uk
dc.identifier.uri http://er.ucu.edu.ua/handle/1/1285
dc.description.abstract Стаття про ІІ Ватиканський Собор, роль мирян у Церкві і новий Кодекс канонічного права. Автор пише, що Другий Ватиканський Собор був виявом і поштовхом для глибокої переміни поняття Церкви і самого її життя. Говорить, що його послання найбільше заторкнули і збудили мирян. На підставі Святого Письма, яке говорить про спільне священство вірних, отці собору в новий спосіб описали ідентичність і місію всіх християн — це однакова гідність всіх хрещених. Миряни переконані, що вони зможуть сповнити свою відповідальну місію в Церкві. Пише, що новий Кодекс канонічного права говорить тим самим «тоном», що документи II Ватиканського Собору. uk
dc.language.iso uk uk
dc.subject Другий Ватиканський Собор uk
dc.subject Second Vatican Council uk
dc.subject миряни uk
dc.subject new Code of Canon Law uk
dc.subject новий Кодекс канонічного права uk
dc.title Однакова гідність всіх хрещених uk
dc.type Article uk
dc.status Опублікований і розповсюджений раніше uk
dc.description.abstracten This article about the Second Vatican Council, the role of the laity in the Church and the new Code of Canon Law. The author writes that the Second Vatican Council was an impetus for a profound change in the notion of the Church and church life. The messages of this council most of all touched and awakened the laity. Based on the Scripture, which speaks of the common priesthood of the faithful, the fathers of the council in a new way described the identity and mission of all Christians – it is the equal dignity of all the baptized. The laymen are convinced that they will be able to fulfill their responsible mission in the Church. He writes that the new Code of Canon Law is written in the same spirit that the documents of the II Vatican Council. uk
dc.relation.source Патріархат uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search


Browse

My Account

Statistics