Тестамент львівського патриція Марціна Кампіана (1629 р.)

Показати скорочений опис матеріалу

dc.contributor.author Вінниченко, Оксана Володимирівна
dc.date.accessioned 2018-10-01T12:17:30Z
dc.date.available 2018-10-01T12:17:30Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Тестамент львівського патриція Марціна Кампіана (1629 р.) // Львів: місто – суспільство – культура. Збірник наукових праць. Львів, 2017. Т. 10: Львів / Lwów / Lemberg як міські простори: уявлення, досвіди, практики / За редакцією Олени Аркуші, Олексія Вінниченка, Мар’яна Мудрого. Част. 2 [Вісник Львівського університету. Серія історична. Спеціальний випуск’2017]. С. 266–291. uk
dc.identifier.issn 2078–6107
dc.identifier.issn 2078-6-107
dc.identifier.uri http://er.ucu.edu.ua/handle/1/1275
dc.description.abstract Заповіт львівського патриція і доктора медицини Марціна Кампіана був укладений незадовго до його смерті 19 квітня 1629 р. В акті останньої волі цього видатного львів’янина міститься інформація про майно, борги, благодійність, прагнення спасіння душ і конфлікт з містом. Текст заповіту є доволі простим за композицією, не містить більшості притаманних тогочасним тестаментам формул, проте містить цитати з античних філософів і Святого Письма. Своє майно заповідач поділив порівну між сином і донькою, не забувши виділити третину майна дружині. Протекторами заповіту М. Кампіан обрав впливових у Львові й Речі Посполитій осіб. uk
dc.description.abstract Testament lwowskiego patrycjusza i doktora medycyny Marcina Kampiana został spisany 19 kwietnia 1629 r., niedługo przed jego śmiercią. Akt ostatniej woli tego zacnego mieszczanina zawiera informacje o jego majątku, długach, dobroczynności, dążeniu do zbawienia swojej duszy, ale także o konflikcie z miastem. Kompozycja treści testamentu nie jest skomplikowana, nie zawiera większości typowych dla testamentów tego okresu formuł, lecz cytaty z antycznych filozofów i Pisma Świętego. Testator podzielił swój majątek po równo między córkę i syna, nie zapominając też zapisać odrębnej części żonie. Na patronów swego testamentu M. Kampian wyznaczył wpływowe osoby w Rzeczypospolitej, w tym i we Lwowie. uk
dc.language.iso uk uk
dc.subject Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION uk
dc.subject тестамент, Марцін Кампіан, Львів у XVII ст., міщанин, спадок, благодійність uk
dc.subject testament, Marcin Kampian, Lviv in the XVIIth century, bourgeois, succession, charity uk
dc.subject testament, Marcin Kampian, Lwów w XVII wieku, mieszczanin, spadek (sukcesja), dobroczynność uk
dc.title Тестамент львівського патриція Марціна Кампіана (1629 р.) uk
dc.title.alternative The testament of Lviv patrician Marcin Kampian (1629) uk
dc.title.alternative Testament lwowskiego patrycjusza Marcina Kampiana (1629 r.) uk
dc.type Article uk
dc.status Опублікований і розповсюджений раніше uk
dc.subject.udc 929.727:61-057.4(477.83-25)(093.4)"16"
dc.description.abstracten The testament of the Lviv patrician and the doctor of medicine Marcin Kampian was concluded shortly before his death on April 19, 1629. The act of the lattest will of this prominent person contains information about his property, debts, charity, the desire to save souls and conflict with the city. The text of the will is quite simple in composition, does not contain the complications of common for the testaments formulas, but includes citations from the ancient philosophers and the Holy Script. He equally divided his property between his son and daughter, not forgetting to allocate a third of the property to his wife. M. Kampian chose important people of Lviv as the protectors of his last will. uk
dc.relation.source Львів: місто – суспільство – культура. Збірник наукових праць. Львів, 2017. Т. 10: Львів / Lwów / Lemberg як міські простори: уявлення, досвіди, практики / За редакцією Олени Аркуші, Олексія Вінниченка, Мар’яна Мудрого. Част. 2 [Вісник Львівського університету. Серія історична. Спеціальний випуск’2017]. uk


Долучені файли

Даний матеріал зустрічається у наступних зібраннях

Показати скорочений опис матеріалу

Пошук


Перегляд

Мій обліковий запис

Статистика