„Порятунок душі” у світлі тестаментів львівських вірмен XVII–XVIII століть

Показати скорочений опис матеріалу

dc.contributor.author Вінниченко, Оксана Володимирівна
dc.date.accessioned 2018-10-01T11:14:47Z
dc.date.available 2018-10-01T11:14:47Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation „Порятунок душі” у світлі тестаментів львівських вірмен XVII–XVIII століть // Lwów: miasto – społeczeństwo – kultura. Studia z dziejów miasta / Redakcja naukowa Kazimierz Karolczak i Łukasz T. Sroka. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2014. T. IX: Życie codzienne miasta. S. 73–83. uk
dc.identifier.isbn 979-83-7271-861-X
dc.identifier.issn 0239-6025
dc.identifier.uri http://er.ucu.edu.ua/handle/1/1273
dc.description.abstract Tożsamość lwowskich Ormian w XVII i XVIII wieku, która w tym czasie zachowywała wyraziste cechy odrębnej wspólnoty, jednocześnie znajdując się pod dużym religijno-kulturalnym wpływem społeczności katolickiej (polskiej) miasta, znalazła odzwierciedlenie w testamentach miejscowych przedstawicieli „nacji ormiańskiej”. Umieszczone w nich dyspozycje dotyczące ratunku duszy wskazują na to, że większość Ormian lwowskich w okresie pounijnym stopniowo integrowała się z kulturą rzymskokatolicką, a jednak zachowywała silny związek ze swą wspólnotą etniczną, z niektórymi jej obyczajami. Dla testatorów ormiański kościół katedralny we Lwowie był główną świątynią w pośrednictwie pomiędzy Ormianami a Bogiem, oni też nakładali obowiązek modlitwy za ich dusze na wyższe i niższe duchowieństwo ormiańskie, bractwa, klasztory oraz szpitale ormiańskie. Dla Ormian aktualnym zostawało zbawienie dusz zmarłych przodków i członków rodziny, a wysokość określonych na „zapisy pobożne” kwot zależała od stanu majątkowego testatorów. uk
dc.language.iso uk uk
dc.publisher Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego uk
dc.subject Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION uk
dc.subject львівські вірмени у XVII–XVIII ст., тестамент, „побожні записи” (легації), спасіння душі, вірменський кафедральний собор, духовенство uk
dc.subject Ormianie lwowscy XVII–XVIII w., testament, „zapisy pobożne” (legacje), ratunek duszy, kościół katedralny ormiański we Lwowie, duchowieństwo uk
dc.title „Порятунок душі” у світлі тестаментів львівських вірмен XVII–XVIII століть uk
dc.title.alternative „Ratunek duszy” w świetle testamentów Ormian lwowskich XVII–XVIII wieków uk
dc.type Article uk
dc.status Опублікований і розповсюджений раніше uk
dc.relation.source Lwów: miasto – społeczeństwo – kultura. Studia z dziejów miasta / Redakcja naukowa Kazimierz Karolczak i Łukasz T. Sroka. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2014. T. IX: Życie codzienne miasta. uk


Долучені файли

Даний матеріал зустрічається у наступних зібраннях

Показати скорочений опис матеріалу

Пошук


Перегляд

Мій обліковий запис

Статистика