Мучеництво: традиція і канони

Show simple item record

dc.contributor.author Dymyd, Mychajlo
dc.contributor.author Димид, Михайло
dc.date.accessioned 2018-08-10T11:22:05Z
dc.date.available 2018-08-10T11:22:05Z
dc.date.issued 1999
dc.identifier.citation Димид М. Мучеництво: традиція і канони / Михайло Димид // Львів. Богословія 63 (1999) 26-44. - Ч. 1. - С. 26-44. uk
dc.identifier.uri http://er.ucu.edu.ua/handle/1/1238
dc.description.abstract У статті здійснена спроба відповісти на запитання, що Традиція передала сучасності про мучеництво. Автор веде огляд по канонам Церкви, патристичній спадщині, рішеннях соборів і синодів, Катехизмові Католицької Церкви. Він пише, що вірні Божої Церкви знаходяться в пошуку Господньої єдності і бачать, що повернення до чистоти жертви на прикладі мучеників Христа ради є дорогою, яка допоможе знайти шлях до єдності. Це тому, що всі християнські мученики перебувають в одній Церкві, в одному Сопричасті, навколо одного «Агaпe». У них було «боговідання», яке може перейти через них і до сучасників. uk
dc.language.iso uk uk
dc.subject канони uk
dc.subject традиція uk
dc.subject Мучеництво uk
dc.subject Святі Отці uk
dc.subject Катехизм Католицької Церкви uk
dc.title Мучеництво: традиція і канони uk
dc.type Article uk
dc.status Опублікований і розповсюджений раніше uk
dc.description.abstracten The article attempts to answer the question that Tradition has passed on the present about martyrdom. The author reviews the cannons of the Church, the patristic heritage, the decisions of the councils and synods, the Catechism of the Catholic Church. He writes that faithful of the Divine Church are in search of the unity with God and see that the return of the purity of the sacrifice, for example, suffering in the name of Christ, is a way to help find a road to unity. This all Christian martyrs are in the same church, in one communion, around one «Agape». They had the experience of the knowledge of God, which can go through them and to contemporaries. uk
dc.relation.source Львів. Богословія 63 (1999) 26-44 uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search


Browse

My Account

Statistics