Місце біологічних батьків у проекті опіки дитини прийомною сім’єю: досвід Італії

Show simple item record

dc.contributor.author Бойко, Ольга
dc.date.accessioned 2018-08-09T15:02:29Z
dc.date.available 2018-08-09T15:02:29Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Бойко О.П. Місце біологічних батьків у проекті опіки дитини прийомною сім’єю: досвід Італії/ Ольга Бойко // Теоретичні, методичні та практичні проблеми соціальної роботи: тези доповідей ІІ Всеукраїнської з міжнародною участю науково-практичної конференції, 6 квітня 2017 р. – Івано-Франківськ : НАІР, 2017. – С. 230-235. uk
dc.identifier.uri http://er.ucu.edu.ua/handle/1/1237
dc.description.abstract У статті, на основі аналізу функціонування прийомних сімей в Італії, представлено деякі інновативні концепції та методики соціально-педагогічного супроводу прийомних сімей. Зокрема, аналізується концепція возз’єднання дитини, позбавленої батьківського піклування, з її рідною сім’єю та методика «педагогіки зустрічей» як один із способів для досягнення цієї цілі. uk
dc.language.iso uk uk
dc.subject Діти, позбавлені батьківської опіки та піклування; прийомна сім'я; біологічні батьки uk
dc.title Місце біологічних батьків у проекті опіки дитини прийомною сім’єю: досвід Італії uk
dc.type Proceeding uk
dc.status Опублікований і розповсюджений раніше uk
dc.subject.udc 167.1:373.66:371.122-03
dc.description.abstracten The article considers some innovative concepts and methods of socio-pedagogical support of foster families. In particular, the author analyzing the functioning of foster families in Italy presents the concept of “reunification” of a child deprived of parental care with its biological family and the methodology of "pedagogy of meeting" as one of the ways to achieve this goal. uk
dc.relation.source Теоретичні, методичні та практичні проблеми соціальної роботи: тези доповідей ІІ Всеукраїнської з міжнародною участю науково-практичної конференції, 6 квітня 2017 р. uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search


Browse

My Account

Statistics